Envieu aquest formulari i el nostre departament d'atenció al soci us confirmarà la disponibilitat.

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat; i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la gestió de les seves dades per la participació en els actes que organitza el Fòrum Empresarial del Gran Penedès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la cancel·lació. Les dades són tractades en relació a la base de l'interès legítim del responsable i de l'interessat. Les dades poden ser cedides a les empreses associades o en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, portabilitat, supressió o, si s’escau, oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es)

No obstant això, podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials, a través del procediment senzill i gratuït habilitat a la part inferiors dels mateixos correus electrònics, o bé, enviant-nos un email específic a comunicacio@fegp.cat

· Sala Reunions
Format taula

Aforament
· 20 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Pantalla i canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca

Preu: 60 € per hora + IVA

· Sala Reunions
Format auditori

Aforament
35 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Pantalla i canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca

Preu: 60 € per hora + IVA
· Sala Reunions
Format aula

Aforament
20 persones

Disposa de
· Connexió wifi
· Pantalla i canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca

Preu: 60 € per hora + IVA

· Sala Formació

Aforament
25 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Pantalla i canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca


Preu: 25 € per hora + IVA


· Sala Polivalent

Aforament
40 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Pantalla i canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca


Preu: 40 € per hora + IVA
· Sala Informàtica

Aforament
15 persones
14 + 1 ordinador

Disposa de
· Connexió wifi
· Pantalla i canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca

Preu: 70 € per hora + IVA
· Sala de reunions
Format taula

Aforament
18 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca


Preu: 60 € per hora + IVA
· Sala de reunions
Format auditori

Aforament:
30 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Canó per a projecció instal·lat
· Pissarra Blanca


Preu: 60 € per hora + IVA
· Sala polivalent


Aforament
12 persones

Disposa de
· Connexió a Internet i wifi
· Pantalla i Canó per a projecció instal·lats
· Pissarra Blanca

Preu: 60 € per hora + IVA
· Sala polivalent

Aforament
25 persones

Disposa de
· Connexió a Internet

Preu: 60 € per hora + IVA


Amb el patrocini de

Banc Sabadell Caixa Bank

La teva privacitat és la nostra prioritat

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra  Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.