Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí
Tenim el públic objectiu. Aprofita'l

L’Anuari de la FEGP és la millor opció per arribar als públics d'Empresa. Teniu les empreses i els directius del Penedès i el Garraf al vostre abast!

L'Anuari de la Federació Empresarial del Gran Penedès és l’àlbum més atractiu de l’entitat. És la millor targeta de presentació i conté els detalls de la nostra oferta associativa, les nostres actuacions i, sobretot, el nostre punt més fort: l'opinió de les empreses associades.

Perquè pugueu arribar al vostre públic objectiu hem preparat una proposta de publicitat d’allò més temptadora i exclusiva per a les empreses associades (no socis, consulteu) amb una pàgina sencera en format A4 horitzontal (210x297mm) per 350 €.


Ordre d'inserció de publicitat


Empresa
Persona de contacte
Correu electrònic
Telèfon

Espai contractat


1 pàgina sencera 350 € (210x297mm) Format horitzontal


En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la gestió de les seves dades per la participació en els actes que organitza el Fòrum Empresarial del Gran Penedès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la cancel·lació. Les dades són tractades en relació a la base de l'interès legítim del responsable i de l'interessat. Les dades poden ser cedides a les empreses associades o en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, portabilitat, supressió o, si s’escau, oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Accepto de manera explícita el tractament de les dades

La FEGP informa que les dades podran ser utilitzades per l’enviament de butlletins periòdics i comunicacions comercials digitals en cas que vostè manifesti el consentiment explícit:

Si No

No obstant això, podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials, a través del procediment senzill i gratuït habilitat a la part inferiors dels mateixos correus electrònics, o bé, enviant-nos un email específic a comunicacio@fegp.catSi no voleu rebre més aquests correus, responeu aquest mateix email amb la paraula "Baixa"