Premis FEGP 2017Premis FEGP 2018

 

 

 

categories

Es proposen 10 categories a les què es poden presentar candidatures. Cinc d’aquestes opcions corresponen a diferents sectors d’activitat (Indústria; Turisme; Comerç; Logística i Habitatge). Les altres cinc tenen a veure amb aspectes comuns, sigui quina sigui l’activitat empresarial (Innovació; Internacionalització; Màrqueting i Comunicació; Sostenibilitat i Compromís Social).


· Indústria
Es valorarà l’adopció de sistemes i la implementació d’actuacions que en el decurs de 2018 hagin millorat la competitivitat de la companyia; sobretot quan s’hagi evidenciat un determinat posicionament en el mercat respectiu i quan això afavoreixi el creixement o la continuïtat del negoci. Podran optar aquelles empreses en les què predomini l’activitat transformadora.


· Turisme

Es valorarà l’adopció de sistemes i la implementació d’actuacions que en el decurs de 2018 hagin millorat la competitivitat de l’empresa; sobretot quan s’hagi evidenciat un determinat posicionament en el mercat respectiu i quan això afavoreixi el creixement o la continuïtat del negoci. Podran optar les empreses de serveis orientats al turisme; per afinitat, també les activitats relacionades amb la gastronomia i el lleure.


· Comerç

Es valorarà la implementació d’actuacions que en el decurs de 2018 hagin millorat la competitivitat del negoci i, en conseqüència, el creixement o la continuïtat de l’empresa. Podran optar aquelles companyies o establiments que la seva activitat principal es centri en l’oferta comercial de productes i serveis; bé tinguin com a clients altres empreses o bé es tracti de clients particulars.


· Logística

Es valorarà l’adopció de sistemes i la seva implementació, que en el decurs de 2018 hagin millorat la competitivitat de la companyia; sobretot quan s’hagi evidenciat un determinat posicionament en el mercat respectiu i quan això hagi afavorit el creixement o la continuïtat del negoci. Podran optar aquelles empreses en les què predomini l’activitat logística; per afinitat, també les activitats de emmagatzematge i transport.


· Habitatge

Es valorarà l’adopció de recursos i la seva implementació, que en el decurs de 2018 hagin suposat una millora competitiva; sobretot quan s’hagi evidenciat un determinat posicionament en el mercat respectiu i quan això hagi afavorit el creixement o la continuïtat del negoci. Podran optar aquelles empreses dedicades preferentment al món de l’habitatge, en tots els seus processos i modalitats.·· Innovació

Es valorarà tot allò que impliqui novetat en la cadena de valor de l’organització, com ara en els recursos, procediments, sistemes, tècniques i implementació de noves eines tecnològiques; sempre que la seva posada en marxa o implementació hagi evidenciat una millora competitiva. En tots els casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el decurs de 2018.

·· Internacionalització
Es valoraran un millor posicionament i una major presència de la companyia en mercats d’altres països, així com el creixement de les transaccions comercials amb l’exterior, com també la posada en marxa o l’ampliació de la seva xarxa comercial, a través de delegacions. També es tindrà en compte l’accés de l’empresa a nous mercats. En tots els casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el decurs de 2018.


·· Màrqueting i Comunicació

Es valoraran aquelles iniciatives realitzades durant 2018 centrades en el producte o servei i que hagin propiciat una millora competitiva, traduïda en millor posicionament i major presència; com també es tindran en compte les novetats pel que fa als processos de comunicació, les campanyes publicitàries i promocionals i també tot allò que tingui a veure amb la imatge corporativa de la companyia.


·· Sostenibilitat

Es valoraran aquelles actuacions realitzades en el decurs de 2018 que incideixin en l’optimització dels recursos esmerçats i l’eficiència en l’ús de les matèries i les fonts disposades. Es tindran en compte la millora dels recursos energètics i de l’aigua i el seu millor aprofitament com també la disminució de la petjada carbònica i, en general, la minoració de l’impacte de l’activitat empresarial en el medi natural. 


·· Compromís social

Es valoraran aquelles actuacions realitzades en el decurs de 2018 que es derivin del compromís i la responsabilitat social de l’organització en relació amb els seus públics interns i externs i amb la seva geografia de referència. Es tindran en compte la participació de la companyia en accions de sensibilització, divulgació i solidaritat i, en general, la seva contribució a una societat més justa i equitativa. 


Premi FEGP a la Cultura d’Empresa

A banda de les 10 categories descrites, el Jurat dels Premis FEGP també reconeixerà la trajectòria d’una persona -a títol individual- que hagi excel·lit en la gestió d’un o més negocis, que ho hagi fet tenint en compte l’ètica empresarial i les bones pràctiques i, per tant, hagi actuat de manera considerada en relació amb els públics interns i externs i l’entorn comunitari.Gran Premi FEGP 2019 · L’Empresa de l’Any

Tots els socis de la FEGP podran proposar fins a 3 empreses amb seu al Gran Penedès que es caracteritzin per la seva trajectòria a partir de la innovació, el progrés competitiu, la internacionalització, el creixement social, l’increment del volum de negoci i l’augment de plantilla, així com els aspectes contributius en relació amb el seu sector d’activitat i el seu entorn comunitari. El Jurat tindrà en compte les empreses que hagin estat més proposades i, a partir d’aquesta selecció, emetrà el seu veredicte.


Premi Joves d’Empresa

El col·lectiu Joves d’Empresa -vinculat a la FEGP- reconeixerà la iniciativa i la capacitat realitzadora d’una persona d’edat jove que hagi basat la seva trajectòria professional o empresarial en la innovació, la competitivitat, la sostenibilitat i la contribució a l’entorn social i econòmic.Premi Dones d’Empresa

El col·lectiu Dones d’Empresa -vinculat a la FEGP- reconeixerà la iniciativa i la capacitat realitzadora d’una dona que hagi basat la seva trajectòria professional o empresarial en la innovació, la competitivitat, la sostenibilitat i la contribució a l’entorn social i econòmic.  FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS
C. Beneficència, 17 · 08720 Vilafranca del Penedès
C. Montserrat, 6, 2n · 43700 El Vendrell
C. Àncora, 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. +34 902 106 700 · comunicacio@fegp.cat · www.fegp.cat