L’àmbit laboral és un dels espais de desenvolupament personal i professional més importants per a les persones i es pot considerar pràcticament indissociable respecte al nivell general de satisfacció o insatisfacció vital. Per més satisfactòries que siguin les nostres relacions personals i familiars, si les hores que passem a la feina són un temps d’angoixa o malestar és molt possible que aquesta insatisfacció la traslladem a les persones més properes i tingui repercussions disfuncionals en les nostres relacions i en tots els àmbits de la nostra vida, inclòs l’aspecte vinculat a la salut emocional i física. En aquest sentit, somatitzem fàcilment el malestar, la irritació, la tristor o l’ansietat, convertint-los en problemes que poden afectar diferents parts i òrgans del nostre cos.  A tall d’exemple i segons els experts, un elevat percentatge dels trastorns digestius són d’origen emocional.L’activitat laboral pot desenvolupar-se en un entorn motivador, amb reptes assumibles i de creixement personal i sociolaboral, o bé en un espai d’insatisfacció, d’abatiment i de rutina. Segons els experts, quasi un terç de la nostra vida el dedicarem a treballar. Aconseguir la satisfacció laboral és un objectiu prou important per tal que invertim un temps a pensar-hi i a cercar la forma de sentir-nos a gust en el nostre entorn laboral i en el desenvolupament de la nostra tasca professional, ja que pot donar-nos maldecaps i angoixa, però també reconeixement i satisfaccions que preservin el nostre benestar material i emocional i la nostra autoestima de forma saludable.

Podem preguntar-nos si aquest objectiu d’aconseguir un entorn laboral satisfactori interessa únicament a les persones individualment considerades, ja siguin directius, administratius, tècnics o treballadors de base, o bé interessa també i de forma molt destacada a la pròpia empresa. ¿Les empreses poden tenir interès en articular els mitjans necessaris per tal de promoure una convivència laboral satisfactòria i que les persones dels seus equips es sentin a gust i motivades en el seu entorn de treball?

Exercir la tasca laboral, del nivell que sigui, amb interès, motivació i bona convivència comporta benestar emocional i energia positiva per impulsar les persones a optimitzar les seves capacitats i habilitats en col·laboració amb els companys i companyes. Per a l’empresa és un important valor afegit,  ja que pot reduir o acabar amb l’absentisme laboral i contribuir a consolidar equips de persones implicades al màxim, que desenvolupin la seva feina a ple rendiment intel·lectual, incentivant la creativitat i la col·laboració per aconseguir els objectius i projectes definits per l’empresa.

En aquesta línia, l’article “Being happy at work matters”, d’Annie Mckee fruit d’una investigació publicada a la Harvard Bussiness Review, reuneix experiències que demostren que els sentiments positius son capaços de crear un augment de l’optimisme, la motivació i la creativitat de les persones empleades. A més, s’afirma que quan les persones senten aquesta espècie d’energia positiva treballen millor i són considerablement més felices en el seu treball. Segons els resultats d’aquesta investigació, la mateixa autora i els seus col·laboradors destaquen tres claus a tenir en compte per aconseguir la satisfacció a l’entorn laboral:

1. Sentit de pertinença: les persones que es senten valorades en el seu treball i que saben que amb les seves contribucions poden facilitar que s’aconsegueixin els objectius que l’empresa requereix, es senten emocionalment compromeses i connecten millor amb els objectius de l’organització. Això fa les coses més fàcils per a l’empresa i també per als treballadors que es sentiran més segurs respecte al seu entorn laboral i possiblement més productius en el desenvolupament de la seva tasca diària.

2. Visió de futur: segons Mackee, associat al sentit de pertinença està la visió de futur. Això permet als professionals visualitzar que el seu lloc de treball és segur i que tenen un espai reconegut dins de la companyia. Aquesta seguretat de futur genera habilitats de lideratge i un major compromís amb l’empresa.

3. Recolzament: quan els treballadors es senten recolzats i aconsegueixen confiar en els seus companys i en els seus caps, la col·laboració i el compromís es multipliquen. A més, l’ànim millora i es generen vincles més forts que poden excedir l’àmbit estrictament laboral.

Segons aquesta investigació i la pròpia experiència, pot ser molt útil per a les empreses esmerçar recursos en crear les condicions necessàries per tal d’aconseguir que l’empresa sigui un espai de convivència professional, de desenvolupament vital, generador de motivació i provocador de reptes pels quals esforçar-se i despertar les nostres aptituds i recursos personals en línia amb els objectius i l’eficiència empresarial. 

Una d’aquestes condicions necessàries rau en vetllar per aconseguir una bona convivència a l’entorn laboral, fins i tot avançant-nos, de forma preventiva, a l’esclat de possibles problemes. Com en tots els àmbits de les relacions humanes, no sempre és fàcil, però es poden dur a terme actuacions professionals adreçades a crear les condicions necessàries per potenciar la confiança i les relacions de col·laboració en el sí dels equips de treball, per tal que la convivència sigui saludable, encoratjadora, integradora i fructífera, tant en benefici de les persones, com de les empreses. 

Amb el patrocini de

Banc Sabadell Caixa Bank

La teva privacitat és la nostra prioritat

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra  Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.