Són òrgans de govern de la FEGP: l’Assemblea General, la Junta Directiva, el Comitè Executiu i la Presidència. L'esquema corporatiu admet la creació de comissions temàtiques o monogràfiques, obertes a tots els socis de l'entitat.

L’Assemblea General està constituida per tots els socis de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament. Cada membre té dret a un sol vot. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i els acords que s’adoptin de conformitat amb els estatuts són obligatoris per a tots els seus afiliats.Fotografies: Assemblea General de Socis · 1.10.2019Presidència
L'Assemblea General de Socis, en sessió extraordinària, reunida l'1 d'octubre de 2019 a Sant Pere de Ribes, va nomenar Neus Lloveras Massana, com a presidenta. Aquest mandat finalitzarà el 2023, quan hi haurà eleccions. 
Presidència

Neus Lloveras
Neus Lloveras
Presidenta de la FEGP

Comitè Executiu

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

Neus Lloveras
Presidenta: Neus Lloveras
Santi Carda
Vicepresident 1r: Santi Carda
Eduard Brull
Vicepresident: Eduard Brull
Anna Cols
Vicepresidenta i tresorera: Anna Cols
Sílvia Domènech
Vicepresidenta: Sílvia Domènech
Xavier Montoliu
Vicepresident: Xavier-Montoliu
Xavier Montserrat
Vicepresident: Xavier-Montserrat
Carles Ballester
Secretari: Carles-Ballester
David Andreu
Vocal: David Andreu
Cristina Bundó
Vocal: Cristina Bundó
Francesc Güell
Vocal: Francesc Güell
Marta Vidal
Vocal: Marta Vidal
Joan Alemany
Membre de junta: Joan Alemany
Josep Baijet
Membre de junta: Josep Baijet
Andreu Batlle
Membre de junta: Andreu Batlle
Francesc Benítez
Membre de junta: Francesc Benítez
Josep
Lluís Bescós
Membre de junta: Josep Lluís Bescós
Carles Carbonell
Membre de junta: Carles Carbonell
Begoña Cartagena
Membre de junta: Begoña Cartagena
Albert Casas
Membre de junta: Albert Casas
Oriol Domingo
Membre de junta: Oriol Domingo
Joanaina Escalas
Membre de junta: Joanaina Escalas
Maria Esteban
Membre de junta: Maria Esteban
Jaume Fajeda
Membre de junta: Jaume Fajeda
Carme Gatell
Membre de junta: Carme Gatell
Josep Gaya
Membre de junta: Josep Gaya
Laura González
Membre de junta: Laura González
Valentí Grané
Membre de junta: Valentí Grané
Layla
Guendouz
Membre de junta: Layla Guendouz
Delfí
López
Membre de junta: Delfí López
Carles
Mainou
Membre de junta: Carles Mainou
Antoni
Mansilla
Membre de junta: Antoni Mansilla
Manel
Martí
Membre de junta: Manel Martí
Xavier
Matas
Membre de junta: Xavier Matas
Xavier
Navarro
Membre de junta: Xavier Navarro
Ramon
Novell
Membre de junta: Ramon Novell
Albert
Olivella
Membre de junta: Albert Olivella
Javier Ornia
Membre de junta: Javier Ornia
Glòria
Planas
Membre de junta: Glòria Planas
Miquel
Rusiñol
Membre de junta: Miquel Rusiñol
Dolors
Salvany
Membre de junta: Dolors Salvany
Eva
Santos
Membre de junta: Eva Santos
Vinyet
Torner
Membre de junta: Vinyet Torner
Maria
Torra
Membre de junta: Maria Torra
Josep
Torrents
Membre de junta: Josep Torrents
Jordi
Ventura
Membre de junta: Jordi Ventura

Consell Consultiu

El Consell Consultiu de la Federació Empresarial del Gran Penedès està composat per membres de l'entitat que han estat designats expressament per la Presidència en atenció al coneixement que en tenen, així com a la seva trajectòria en càrrecs de màxima representativitat dins de la mateixa organització. 
 
La presidenta de la FEGP és alhora degana d'aquest Consell Consultiu i és ella qui convoca les reunions i proposa els temes a tractar. Les convocatòries són anuals, tret que una circumstància rellevant faci oportú reunir el capítol.
 


Staff

El dia a dia de la Federació està conduït per la Rosa Jorba Valldosera (Direcció), l'Ester Cuscó (Formació i RH); la Chón Ortega (Administració) i la Núria Morda (Comunicació).
 
 
 

Amb el patrocini de

Banc Sabadell Caixa Bank

La teva privacitat és la nostra prioritat

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra  Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.