Són òrgans de govern de la FEGP: l’Assemblea General, la Junta Directiva, el Comitè Executiu i la Presidència. L'esquema corporatiu admet la creació de comissions temàtiques o monogràfiques, obertes a tots els socis de l'entitat.

L’Assemblea General està constituida per tots els socis de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes reglamentàriament. Cada membre té dret a un sol vot. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i els acords que s’adoptin de conformitat amb els estatuts són obligatoris per a tots els seus afiliats.Fotografies: Assemblea General de Socis · 1.10.2019Presidència
L'Assemblea General de Socis, en sessió extraordinària, reunida l'1 d'octubre de 2019 a Sant Pere de Ribes, va nomenar Neus Lloveras Massana, com a presidenta. Aquest mandat finalitzarà el 2023, quan hi haurà eleccions. 
Presidència

Neus Lloveras
Neus Lloveras
Presidenta de la FEGP

Comitè Executiu

El Comitè Executiu es reuneix, en sessió ordinària, una vegada al mes, bé a la seu del Vendrell, bé a la de Vilafranca del Penedès o bé a la de Vilanova i la Geltrú.

LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es reuneix, en sessió ordinària, cada dos mesos. Sovint les reunions es convoquen en instal·lacions d'empreses associades.

New item

Consell Consultiu

El Consell Consultiu de la Federació Empresarial del Gran Penedès està composat per membres de l'entitat que han estat designats expressament per la Presidència en atenció al coneixement que en tenen, així com a la seva trajectòria en càrrecs de màxima representativitat dins de la mateixa organització. 
 
La presidenta de la FEGP és alhora degana d'aquest Consell Consultiu i és ell qui convoca les reunions i proposa els temes a tractar. Les convocatòries són anuals, tret que una circumstància rellevant faci oportú reunir el capítol.
 


Staff

El secretari general de la FEGP és Isidre Also, alhora primer executiu de l'entitat. 
 
El dia a dia de la Federació està conduït, a més, per Míriam Sánchez (Direcció); Susanna Gómez i Ester Cuscó (Formació i RH); Eva Gallego (Comunicació i Comercial) i Chón Ortega (Administració).
 
 
 

Amb el patrocini de

Banc Sabadell Caixa Bank

La teva privacitat és la nostra prioritat

Aquest web utilitza cookies, tal com es descriu en la nostra  Política de cookies. Podeu canviar la configuració de cookies en qualsevol moment. Si continua utilitzant el nostre lloc, entenem que vostè accepta l'ús de les cookies.