Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí
 

Resum mensual de novetats
Octubre de 2019

   · Àrees temàtiques

 
FEGPèdia Ajuts i subvencions FEGPèdia Innovació
FEGPèdia Economia FEGPèdia Internacional
FEGPèdia Fiscalitat FEGPèdia Laboral
FEGPèdia Gestió de Pimes FEGPèdia TurismeFEGPèdia Ajuts i subvencions

· ORDRE ARP/191/2019, de 22 d'octubre, per la qual es modifica l'Ordre AAM/76/2015, de 10 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts de minimis en forma de garantia per al finançament de les empreses agràries...
· RESOLUCIÓ EMC/2692/2019, de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts dels Cupons a la Innovació
· RESOLUCIÓ EMC/2693/2019, d'11 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 dels ajuts dels Cupons a la Internacionalització
· Extracte de l'ordre de 13 d'octubre per la qual s'efectua mitjançant tramitació anticipada la convocatòria de concessió d'ajuts a projectes industrials de recerca, desenvolupament i innovació en l'àmbit de la indústria manufacturera
· RESOLUCIÓ EMC/2601/2019, de 4 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2019 de la línia d'ajuts per a la concessió d'ajuts destinats a incentivar el creixement en fases inicials de start-up tecnològiques
 


FEGPèdia Economia


· Obligacions fiscals de caràcter extraordinari a realitzar durant el mes de novembre 2019
 


FEGPèdia Fiscalitat


· Desemborsament de dividends passius amb aportacions no dineràries en una Societat Anònima amb un únic accionista
· Desplaçament de treballadors a l'estranger: devolució de retencions
 


FEGPèdia Gestió de Pimes


· Possibilitat de l'empresa de demanar al país on sorgeixen efectes de la vulneració de la seva marca
· Model 232 - Presentació al novembre (Declaració informativa d'operacions vinculades)
· Els fitxers de morosos i la nova LOPD
· Compliance Penal: sector alimentari
· Guia ràpida d'eleccions sindicals
· Impost sobre actius no productius - Model 540
 


FEGPèdia Innovació


· 3D Printing a Catalunya
· La ciberseguretat a Catalunya
· La Internet de les coses: tendències i protagonistes
· El canvi de naturalesa del treball i les habilitats en l'era digital
· Digital Economy Report 2019 · Creació i captura de valor: Implicacions en desenvolupament
· Ametic · Suport de la Normalització en l'Economia Digital
· Evolució de l'impacte del règim d'ajudes d'I+D del CDTI 2015-2020
· Convocatòria ajuts INNOTEC
 


FEGPèdia Internacional


· Accions comercials per internacionalitzar-te
· 2020, l’any de fer negoci a nous països
· El Cupons a la internacionalització, subvencions per començar a exportar
 


FEGPèdia Laboral


· Calendari laboral 2020
· ORDRE TSF/190/2019, de 21 d'octubre, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat del dia 10 de novembre de 2019
· Instruccions per a la participació dels treballadors en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat el dia 10 de novembre de 2019
· Festes laborals · Comunitats Autònomes 2020
· Missatges de WhatsApp com a prova de l'existència d'un contracte
· Llums i ombres en la reducció de jornada per guarda legal
· Actualitat laboral · Octubre 2019
· XIV Informe del Mercat Laboral i Negociació Col·lectiva · Octubre 2019
 


FEGPèdia Turisme


· Indicadors turístics a l'Entorn de Barcelona