Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí
 

Resum mensual de novetats
Desembre de 2018

   · Àrees temàtiques

 
FEGPèdia Ajuts i subvencions FEGPèdia Gran Penedès
FEGPèdia Autònoms FEGPèdia Habitatge
FEGPèdia Consum FEGPèdia Innovació
FEGPèdia Economia FEGPèdia Laboral
FEGPèdia Emprenedoria FEGPèdia Medi Ambient
FEGPèdia Energies FEGPèdia Recerca i desenvolupament
   


FEGPèdia Ajuts i subvencions

· Extracte de l'Ordre de 14 de desembre de 2018 per la qual s'efectua la convocatòria de concessió de suport financer a la inversió industrial en el marc de la política pública de reindustrialització i enfortiment de la competitivitat

 

FEGPèdia Autònoms
· AIAC CEAT Catalunya impulsa la digitalització dels més de 550.000 empresaris autònoms de la regió
 

FEGPèdia Consum
· Plàstics d'un sol ús: la Comissió celebra que s'hagi assolit un acord ambiciós per reduir les deixalles marines
 

FEGPèdia Economia
· Comparativa d'indicadors des de l'octubre del 2017 a Catalunya i Espanya
· Evolució de l’economia catalana i el seu entorn · Desembre de 2018
· Espanya: El mercat laboral es va mantenir dinàmic al novembre
· Espanya: El creixement del PIB estimat per el 4T18 avala l'avanç del 2,6% per a 2018
· Potencialitats de l'economia catalana
 

FEGPèdia Emprenedoria
· Butlletí Persones Emprenedores · 256
 

FEGPèdia Energies
· L'energia al dia · 97
 

FEGPèdia Gran Penedès
· Observatori mercat de treball al dia · Novembre 2018 · Garraf
· Observatori mercat de treball al dia · Novembre 2018 · Alt Penedès
 

FEGPèdia Habitatge
· Espanya | el creixement del preu de l'habitatge es va moderar al 3T18
· Ni compra ni lloguer: arriba el cohabitatge
 

FEGPèdia Innovació
· Butlletí d'Innovació · 214
 

FEGPèdia Laboral
· El Tribunal Suprem fixa doctrina per a l'aplicació del conveni superior després de la finalització de la ultraactivitat en contraposició a la contractualització de les condicions de treball
· El Jutjat del Social nº39 de Madrid, reconeix que els 'riders' de Glovo no són falsos autònoms
· Convocatòria anticipada per a l'any 2019 per al foment de la incorporació de persones en situació d'atur majors de 45 anys al mercat de treball
· Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garanties dels drets digitals
· Les causes de l'acomiadament col·lectiu pactat no poden revisar-se en plets individuals
 

FEGPèdia Medi Ambient
· Butlletí de medi ambient 455
· Butlletí de medi ambient · 456
 

FEGPèdia Recerca i desenvolupament
· Recercat 142
· Recercat 143