Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí 
FEGP 7x7'
Trobada de contactes comercials


La sala d’actes de l’edifici Miramar, a Sitges, aplegarà el proper 26 de setembre, a les 9h30, un nou esmorzar de presentacions i contactes comercials. L’acte està reservat a empreses i professionals associats a la FEGP, com també als usuaris de Nivell 10.

És una bona oportunitat per conèixer l’oferta de productes i serveis de possibles clients, proveïdors o partners. Per participar en aquest esmorzar comercial cal confirmar assistència.


Agenda

· Data:
dijous 26 de setembre
· Hora: 9h30 (a 11h30)
· Lloc:
Auditori del Centre Cultural Miramar · Sitges
· Organitza:
FEGP i Ajuntament de Sitges · Nivell 10

 

Confirmar assistència
Nom assistent
Càrrec
Empresa
Telèfon
E-mail
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la gestió de les seves dades per la participació en els actes que organitza el Fòrum Empresarial del Gran Penedès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la cancel·lació. Les dades són tractades en relació a la base de l'interès legítim del responsable i de l'interessat. Les dades poden ser cedides a les empreses associades o en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, portabilitat, supressió o, si s’escau, oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Accepto de manera explícita el tractament de les dades

La FEGP informa que les dades podran ser utilitzades per l’enviament de butlletins periòdics i comunicacions comercials digitals en cas que vostè manifesti el consentiment explícit:

Si No

No obstant això, podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials, a través del procediment senzill i gratuït habilitat a la part inferiors dels mateixos correus electrònics, o bé, enviant-nos un email específic a comunicacio@fegp.cat