Si no podeu veure aquest mail correctament o no podeu omplir el formulari feu click aquí

 

Sessió informativa
La normativa de registre de l'horari laboralLa FEGP, amb la col·laboració de Gremi d'Instal·ladors de l'Alt Penedès, ha programat una sessió informativa sobre la nova normativa de registre de l'horari laboral dels treballadors que han de complir totes les empreses.

Ezequiel Batalla, director d'InLab Consulting, serà l'encarregat d'exposar en què consisteix aquest decret i com les empreses podem complir amb l'obligatorietat.

La presentació tindrà lloc dijous 30 de maig, a les 18h30, al Gremi d'Instal·ladors de l'Alt Penedès, a Vilafranca del Penedès.

Per assistir-hi, només cal confirmar assistència.Agenda

· Data:
dimecres 30 de maig
· Hora:
18h30
· Lloc:
Gremi d'Instal·ladors de l'Alt Penedès

· Direcció: C. Amàlia Soler, 158, local 1 · Vilafranca del Penedès
· Inscripció gratuïta

 

Confirmar assistència
Nom assistent
Càrrec
Empresa
Telèfon
Correu e
 
En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la gestió de les seves dades per la participació en els actes que organitza el Fòrum Empresarial del Gran Penedès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la cancel·lació. Les dades són tractades en relació a la base de l'interès legítim del responsable i de l'interessat. Les dades poden ser cedides a les empreses associades o en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, portabilitat, supressió o, si s’escau, oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

Accepto de manera explícita el tractament de les dades

La FEGP informa que les dades podran ser utilitzades per l’enviament de butlletins periòdics i comunicacions comercials digitals en cas que vostè manifesti el consentiment explícit:

Si No

No obstant això, podrà oposar-se a la recepció d’aquestes comunicacions comercials, a través del procediment senzill i gratuït habilitat a la part inferiors dels mateixos correus electrònics, o bé, enviant-nos un email específic a comunicacio@fegp.cat
Si no voleu rebre més aquests correus, responeu aquest mateix email amb la paraula "Baixa"