Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí

Per la Fira, apunta bé amb Perspectiva

Ja es prepara l’edició especial de la Fira de Novembre, que sortirà el 9 de novembre. Aprofiteu la publicació de la FEGP per anunciar la vostra empresa i arribar encara a més clients.

Ja podeu reservar la publicitat més efectiva.


Ordre d'inserció de publicitat


Empresa
Persona de contacte
Correu electrònic
Telèfon

Espai contractat


1 mòdul 75 € (85x45mm)
1 peu 190 € (175x45mm)
1/2 pàg. 250 € (175x129mm)
1 pàg. 380 € (210x297mm)
Interior portada 500 € (210x297mm)
Interior contraportada 500 € (210x297mm)
Doble pàgina central 880 € (420x297mm)
Doble portada 1.200 € (408x297mm) OberturaEn compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al carrer Àncora, 3, 08800, Vilanova i la Geltrú, telèfon 902 106 700, email comunicacio@fegp.cat, www.fegp.cat us informa que la finalitat del tractament de les dades s’atendrà a la petició d’inserció publicitària de la seva empresa en la revista Perspectiva. La base jurídica és el consentiment inequívoc al posar-se en contacte amb nosaltres i facilitar-nos les seves dades per a tal finalitat, podent també ser l’interès legítim. No cedim les seves dades a tercers. Drets: Accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat posant-se en contacte amb nosaltres en: comunicacio@fegp.cat o en la forma en què s'indica en la nostra política de protecció de dades.

Accepto de manera explícita el tractament de les dades
Socis FEGP 20% de descompte!