categories

Innovació
Es valorarà l’adopció de nous productes o serveis i tot allò que impliqui novetat en la cadena de valor de l’organització, com ara en els procediments, sistemes, tècniques i implementació de noves eines tecnològiques. En tots els casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el decurs de 2017.


Internacionalització
Es valorarà un major posicionament de l’organització en mercats d’altres països així com l’increment dels volums de comerç amb l’exterior. També es tindrà en compte l’accés de l’empresa a mercats fins ara inèdits per a la seva activitat. En tots els casos, l’actuació meritòria s’haurà realitzat en el decurs de 2017.


Comunicació

Es valoraran aquelles iniciatives realitzades durant 2017 que tinguin com a objectiu comunicar als públics interns o externs de l’organització, bé siguin continguts informatius, publicitaris, institucionals o d’imatge corporativa. També s’inclouen la creació de nous espais a Internet, campanyes de publicitat i relacions públiques i disseny d’atributs d’identitat.

En aquesta categoria, de manera addicional, es premiarà l’agència de comunicació, consultoria d’imatge o estudi de disseny que s’hagi acreditat com a artífex o creador de la iniciativa guanyadora.Compromís social

Es valoraran aquelles actuacions realitzades en el decurs de 2017 que es derivin del compromís i la responsabilitat social de l’organització en relació amb els seus entorns interns o externs. En aquest apartat també s’inclouen les iniciatives que afavoreixin la conciliació de l’empresa amb el medi ambient i el territori.


Cultura d'empresa
Es reconeixerà la trajectòria d’un empresari o directiu que hagi excel·lit en la gestió, hagi estat artífex de bones pràctiques i hagi actuat de manera considerada en relació amb els recursos interns i externs d’una o més organitzacions.Iniciativa de nova creació
Es valorarà el desenvolupament d’una nova activitat empresarial, durant l’exercici 2017, que destaqui pel seu efecte innovador, de notorietat o de contribució a l’entorn. Es tindrà en compte el potencial de creació de nous llocs de treball. Es consideraran tant les empreses de nova creació com les empreses ja existents anteriorment i que hagin desenvolupat una nova activitat.


Medi ambient

Es reconeixeran les millors pràctiques endegades en el decurs de l'any precedent en relació amb la preservació del medi natural, la sostenibilitat i l'eficiència energètica. Es valorarà que les actuacions tinguin a veure amb una directriu de continuïtat.


Turisme
Es reconeixeran les accions realitzades durant l'any anterior per part d'una empresa o entitat del sector turístic que contribueixi a la millora de la qualitat, l'atractivitat i la promoció de qualsevol de les destinacions que s'apleguen el Gran Penedès.


Comerç
Es reconeixeran els esforços que durant l'exercici anterior s'hagin dedicat a la millora competitiva d'un determinat comerç o d'una determinada zona comercial, així com la singularitat i impacte d'una campanya de promoció del comerç.


Indústria
Es reconeixeran les actuacions realitzades durant l'any 2017 per part d'una determinada indústria o d'una determinada àrea industrial per tal de millorar la competitivitat i un millor posicionament en relació amb el seu mercat.


Premi Joves d’Empresa al Jove Emprenedor (a)
Es tindrà en compte la iniciativa i la capacitat realitzadora d’un o més projectes, així com el seu caire innovador, la vocació emprenedora, la perseverança i la contribució a l’entorn social i econòmic.


Premi Estela Dona Emprenedora, promogut per Dones d'Empresa
Es destacarà la trajectòria d’una empresària o directiva que destaqui com a model d’impuls, coratge i encert al capdavant d’una iniciativa empresarial, així com la seva contribució a l’entorn social i econòmic.  FEDERACIÓ EMPRESARIAL DEL GRAN PENEDÈS
C. Beneficència, 17 · 08720 Vilafranca del Penedès
C. Montserrat, 6, 2n · 43700 El Vendrell
C. Àncora, 3 · 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. +34 902 106 700 · comunicacio@fegp.cat · www.fegp.cat