Si no podeu veure aquest mail correctament feu click aquí

 
  Reputació digital corporativaData: 26 d'abril
Calendari: dimecres, de 9h a 13h
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 100 €
> Bonificable!


> Més informació

 
  Anglès Nivell · Conversa


Inici: 6 de maig
Final: 17 de juny
Calendari: dissabtes, de 10h a 13h
(21 hores)
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 200 €
> Bonificable!

> Més informació

  Assertivitat

Inici: 6 de maig
Final: 13 de maig
Calendari: dissabtes, de 9h30 a 13h30
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 120 €
> Bonificable!


> Més informació

 
  Aparadorisme


Inici: 8 de maig
Final: 15 de maig
Calendari: dilluns, de 9h a 13h
(8 hores)
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 120 €
> Bonificable!

> Més informació

  Excel · Macros

Inici: 9 de maig
Final: 11 de maig
Calendari: dimarts i dijous, 9h a 13h
(6 hores)
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 120 €
> Bonificable!

> Més informació

 
  Conducció de reunions

Data: 11 de maig
Calendari: dijous, de 16h a 20h (4 hores)
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 80 €
> Bonificable!


> Més informació

  Gestió de conflictes

Inici: 16 de maig
Final: 25 de maig
Calendari: dimarts, de 9h a 13h (8 hores)
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 120 €
> Bonificable!


> Més informació

 
  Imatge personal a l'empresa


Inici: 22 de maig
Final: 29 de maig
Calendari: dilluns, de 16h a 20h (8 hores)
Lloc: ADEPG · Vilanova
Matrícula: 120 €
> Bonificable!

> Més informació