FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
Padró 2017

gent

Cada any, a finals de gener, surten les dades oficials del padró municipal. La lectura superficial del padró, que és el que jo faig, agrupa la població per gènere biològic, per origen (nacional i estranger) i per franges d'edat (fins a 16, els que en tenen entre 17 i 64, i els de 65 o més anys). Total, dotze números que sumats indiquen la població total.

Primer que res una mica de marc general i després entrarem en detalls. Vilanova i la Geltrú sempre havia crescut de forma continuada des de feia decennis, fins que es va produir una inflexió. El màxim de població va ser l'any 2011. Els anys següents i, com a conseqüència de la crisi, van marxar molts emigrants provocant una reducció de la població de 1.200 habitats. A partir de 2016 la població torna a créixer però amb un nou condicionant, que és el fet que el creixement dit "natural" (naixements – morts) passa a ser negatiu. En pocs anys, als gràfics apareixen, doncs, dos canvis de rasant: un període de pèrdua de població, encara no recuperat, i un altre d'acceleració de l'envelliment de la població. Dos canvis de rasant que modifiquen el punt de vista sobre el que serà el paisatge futur. Com que no sóc especialista del tema em limitaré a exposar els números intentant evitar la temptació de treure'n conclusions. En el període 2012-2015, Vilanova perd 1.200 habitants. El 2016 en recupera 280 i el 2017 en recupera 100 més. A data u de gener del 2018, som, oficialment, 66.077 vilanovins. Només mirant el padró, costa de fer consideracions sobre la distribució entre nacionals i estrangers doncs les estadístiques fan referència als estrangers oficials i no als que consideraríem com a estrangers d'origen. El nombre d'estrangers oficials queda afectat pels moviments migratoris tangibles i també pels processos de nacionalització i tot plegat fa que el que està imprès al paper pugui ser diferent del que es percep al carrer. Dels 66.077 habitants de Vilanova, 6.628 són oficialment estrangers. Sempre hi ha hagut més dones que homes. Només remarcar que aquesta diferència ha augmentat a favor de les dones per la marxa de població estrangera que típicament té més presència masculina que femenina. Ara mateix, a Vilanova, hi ha 2.000 dones més que homes. On els canvis a l'evolució són més significatius és a les franges d'edat. El nombre d'habitants de 16 o menys anys assoleix un màxim l'any 2013, amb 11.230. A partir d'aquest any davalla; fins i tot en aquests dos darrers anys, en què la població total ha augmentat. Avui a Vilanova hi ha 360 menors menys que fa quatre anys. Només l'any 2017 n'hem perdut 103 i ara en són 10.853. L'evolució del nombre d'habitants dins la franja de 65 o més anys augmenta de forma lineal i constant, fins i tot els anys de pèrdua de població total. Aquesta franja augmenta entre 200 i 300 persones cada any. Les implicacions no només són econòmiques (pensions) i assistencials (sistema sanitari). Pensem que en una cultura com la nostra, la cura dels més grans en l'àmbit familiar sol recaure sobretot sobre les dones. Ara mateix, en aquesta franja hi ha 12.204 persones. Finalment, la franja diguem-ne productiva, entre els 17 i els 64, que, entre 2011 i 2015 va baixar en 2000 persones, es manté estable i en aquests dos darrers anys ha crescut en 50 persones. Ara mateix, en aquesta franja hi ha 43.020 persones. Amb la intenció de fer un retrat de l'evolució de les franges, consideraré el període 2009-2017 perquè, en aquest període, la població ha variat molt poc. El 2009 érem 65.890 i ara som 66.077.  Aquests 187 nous vilanovins dels darrers vuit anys s'han distribuït de la següent manera. La franja de 16 o menys ha crescut en 70. La franja de 17 a 64 ha davallat en 1.707. La franja de 65 o més ha crescut en 1.824. En resum: 70 - 1707 + 1824 = 187. Aquests són els números i ja he fet bé de dir que no en treuria conclusions. Conrad Rovira

 

 
Formació
 
CURSOS QUE S'IMPARTEIXEN A VILANOVA
 
* CONTRACTACIÓ 27-02-2018 + informació del curs
 
* COMERÇ A TRAVÉS DE LES XARXES SOCIALS 05-03-2018 + informació del curs
 
* SUMILLERIA I MARIDATGE 05-03-2018 + informació del curs
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESA
EXCEL.LÈNCIA EN LA CAPTACIÓ I FIDELITZACIÓ DE CLIENTS
06-03-2018 + informació del curs
 
* INTRODUCCIÓ AL POSICIONAMENT WEB 09-03-2018 + informació del curs
 
* ANGLÈS NIVELL INICIAL · INFORMACIÓ I ATENCIÓ TURISTICA 12-03-2018 + informació del curs
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESA
EMPRESA I ESTRATÈGIA EN GESTIÓ DE PERSONES
13-03-2018 + informació del curs
 
* ENOLOGIA 17-03-2018 + informació del curs
 
* COMMUNITY MANAGER 19-03-2018 + informació del curs
 
* EXCEL · NIVELL 1 · NIVELL INICIAL 19-03-2018 + informació del curs
 
* OUTLOOK · COM TREURE MÉS PROFIT 20-03-2018 + informació del curs
 
* PITKTORCHART 23-03-2018 + informació del curs
 
* COMERÇ ELECTRÒNIC I BOTIGA VIRTUAL 24-03-2018 + informació del curs
 
* MAILCHIMP · DISSENY DE NEWSLETTERS 03-04-2018 + informació del curs
 
* INICIACIÓ AL MÀRQUETING DIGITAL PER AUTÒNOMS 05-04-2018 + informació del curs
 
* TRELLO I ASANA 06-04-2018 + informació del curs
 
* HOOTSUITE: GESTIONA I CONTROLA LA INFORMACIÓ A LES XARXES SOCIALS 06-04-2018 + informació del curs
 
* EINES DE COACHING NIVELL 1 07-04-2018 + informació del curs
 
* APARADORISME 09-04-2018 + informació del curs
 
* EXCEL · NIVELL 2 · COM TREURE MÉS PROFIT 09-04-2018 + informació del curs
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESA
NOUS CANALS DE DISTRIBUCIÓ, VENDA I ACTIVACIÓ COMERCIAL
10-04-2018 + informació del curs
 
* ACCESS · COM TREURE MÉS PROFIT 10-04-2018 + informació del curs
 
* ANALÍTICA WEB I PLA DE MÀRQUETING DIGITAL 13-04-2018 + informació del curs
 
* CANVA 13-04-2018 + informació del curs
 
* EXCEL · NIVELL 3 · NIVELL AVANÇAT 16-04-2018 + informació del curs
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESA
GESTIÓ DE TALENT
17-04-2018 + informació del curs
 
* WORDPRESS · DISSENY WEB · NIVELL INICIAL 17-04-2018 + informació del curs
 
* POWER POINT 20-04-2018 + informació del curs
 
* EXCEL · FUNCIONS 23-04-2018 + informació del curs
 
* GOOGLE ANALYTICS I GOOGLE METATAGS 24-04-2018 + informació del curs
 
* WORD · COM TREURE MÉS PROFIT 24-04-2018 + informació del curs
 
* GMAIL · GESTIÓ DE MISSATGERIA I ALTRES RECURSOS 04-05-2018 + informació del curs
 
* EXCEL · TAULES DINÀMIQUES 07-05-2018 + informació del curs
 
* EDE · ESCOLA DE DIRECCIÓ D'EMPRESA
GESTIÓ DE L'ACOMPLIMENT
08-05-2018 + informació del curs
 
* WORDPRESS · DISSENY WEB · NIVELL AVANÇAT 08-05-2018 + informació del curs
 
* EXCEL · MACROS 14-05-2018 + informació del curs
 
* ESTRATÈGIES DE MÀRQUETING DIGITAL 24-05-2018 + informació del curs
 
* ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE 05-06-2018 + informació del curs
 amb el patrocini de: