L'Observatori del Mobbing
El mobbing L'Observatori   actualitat | agenda | faq’s | enllaços
 

[ ]     CATALÀ · CASTELLANO

observatoridelmobbing@adeg.cat

 
 
        

» Què és L'Observatori?
» Objectius
» Perquè és necessari
» Propostes
» Contacte

ADEG - Tesa ADEG. Associació d'empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès TESAL'Observatori

Què és L'Observatori del Mobbing?


L'Observatori del Mobbing és un servei que pretén proporcionar una orientació a les empreses de com garantir la Dignitat i la no Discriminació en el treball. (1)

(1) Inspirat en la proposta de Resolució del Parlament Europeu realitzada per la Comissió de Treball i Afers Socials sobre l'assetjament psicològic en el treball (2339/2001/INI), de 16 de juliol de 2001, i en la Declaració del Consell de les Comunitats Europees de 19 de novembre de 1991

Un altre objectiu és crear una xarxa d'empreses i organitzacions que desitgin gestionar de forma ètica els seus recursos humans, permetent així l'oportunitat del seu desenvolupament, personal i professional i així garantir alhora la millora de l'entorn de treball des de la perspectiva psicosocial, de tal forma que l'empresa es vegi beneficiada tant en l'àmbit de la productivitat com de la qualitat de la feina.

Per últim, donar resposta a les exigències legals (2) per evitar així incórrer en responsabilitats (administratives, civils, penals i de la seguretat social) que puguin esdevenir motiu de sancions.

(2) En el cas que la direcció de l'empresa conegués les situacions d'assetjament i no adoptés cap tipus de mesura per a avaluar-les i evitar-les incorreria des d'aquest moment en responsabilitat per l'incompliment de portar a terme l'avaluació de riscos conforme a la normativa de prevenció de riscos laborals, en concret l'article 16 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i els articles 3 a 7 del Reglament de Serveis de Prevenció.


 
ADEG. Associació d'empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès TESA