FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
Padró 2017

gent

Cada any, a finals de gener, surten les dades oficials del padró municipal. La lectura superficial del padró, que és el que jo faig, agrupa la població per gčnere biolņgic, per origen (nacional i estranger) i per franges d'edat (fins a 16, els que en tenen entre 17 i 64, i els de 65 o més anys). Total, dotze nśmeros que sumats indiquen la població total.

Primer que res una mica de marc general i després entrarem en detalls. Vilanova i la Geltrś sempre havia crescut de forma continuada des de feia decennis, fins que es va produir una inflexió. El mąxim de població va ser l'any 2011. Els anys següents i, com a conseqüčncia de la crisi, van marxar molts emigrants provocant una reducció de la població de 1.200 habitats. A partir de 2016 la població torna a créixer perņ amb un nou condicionant, que és el fet que el creixement dit "natural" (naixements – morts) passa a ser negatiu. En pocs anys, als grąfics apareixen, doncs, dos canvis de rasant: un perķode de pčrdua de població, encara no recuperat, i un altre d'acceleració de l'envelliment de la població. Dos canvis de rasant que modifiquen el punt de vista sobre el que serą el paisatge futur. Com que no sóc especialista del tema em limitaré a exposar els nśmeros intentant evitar la temptació de treure'n conclusions. En el perķode 2012-2015, Vilanova perd 1.200 habitants. El 2016 en recupera 280 i el 2017 en recupera 100 més. A data u de gener del 2018, som, oficialment, 66.077 vilanovins. Només mirant el padró, costa de fer consideracions sobre la distribució entre nacionals i estrangers doncs les estadķstiques fan referčncia als estrangers oficials i no als que considerarķem com a estrangers d'origen. El nombre d'estrangers oficials queda afectat pels moviments migratoris tangibles i també pels processos de nacionalització i tot plegat fa que el que estą imprčs al paper pugui ser diferent del que es percep al carrer. Dels 66.077 habitants de Vilanova, 6.628 són oficialment estrangers. Sempre hi ha hagut més dones que homes. Només remarcar que aquesta diferčncia ha augmentat a favor de les dones per la marxa de població estrangera que tķpicament té més presčncia masculina que femenina. Ara mateix, a Vilanova, hi ha 2.000 dones més que homes. On els canvis a l'evolució són més significatius és a les franges d'edat. El nombre d'habitants de 16 o menys anys assoleix un mąxim l'any 2013, amb 11.230. A partir d'aquest any davalla; fins i tot en aquests dos darrers anys, en quč la població total ha augmentat. Avui a Vilanova hi ha 360 menors menys que fa quatre anys. Només l'any 2017 n'hem perdut 103 i ara en són 10.853. L'evolució del nombre d'habitants dins la franja de 65 o més anys augmenta de forma lineal i constant, fins i tot els anys de pčrdua de població total. Aquesta franja augmenta entre 200 i 300 persones cada any. Les implicacions no només són econņmiques (pensions) i assistencials (sistema sanitari). Pensem que en una cultura com la nostra, la cura dels més grans en l'ąmbit familiar sol recaure sobretot sobre les dones. Ara mateix, en aquesta franja hi ha 12.204 persones. Finalment, la franja diguem-ne productiva, entre els 17 i els 64, que, entre 2011 i 2015 va baixar en 2000 persones, es manté estable i en aquests dos darrers anys ha crescut en 50 persones. Ara mateix, en aquesta franja hi ha 43.020 persones. Amb la intenció de fer un retrat de l'evolució de les franges, consideraré el perķode 2009-2017 perquč, en aquest perķode, la població ha variat molt poc. El 2009 érem 65.890 i ara som 66.077.  Aquests 187 nous vilanovins dels darrers vuit anys s'han distribuļt de la següent manera. La franja de 16 o menys ha crescut en 70. La franja de 17 a 64 ha davallat en 1.707. La franja de 65 o més ha crescut en 1.824. En resum: 70 - 1707 + 1824 = 187. Aquests són els nśmeros i ja he fet bé de dir que no en treuria conclusions. Conrad Rovira

 

 
Agenda


Cursos

Consulteu a l'apartat de Formació la programació prevista.

[ + informació ]2018

 
 
Fņrum Gran Penedčs
Esmorzar col·loqui amb Mercč Garau, directora del Servei Pśblic d’Ocupació de Catalunya (SOC)


* Data: divendres 23 de febrer
* Hora: 9h30
* Lloc: Centre Ągora · Vilafranca del Penedčs
* Col·labora: Ajuntament de Vilafranca del Penedčs
* Patrocina: Mśtua Penedčs

Fņrum Gran Penedčs
Esmorzar col·loqui amb Mercč Garau, directora del Servei Pśblic d’Ocupació de Catalunya (SOC)

Demaneu invitació

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 26 de febrer
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Sņl i sostre industrial
Participants:
· Jose Maria Chavarria, HIFE
· Jezabel Ruiz, Vilarenc Zenit
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 27 de febrer
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: La forēa de l'hostaleria al Baix Penedčs
Participants:
· Jordi Guillem, Lo Mam
· Gerard Jané, Jané Ventura

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Sessió de presentació
Quč és i quč ofereix la FEGP


* Data: dimarts 27 de febrer
* Hora: 12h
* Lloc: FEGP Vendrell

S'explicaran els avantatges, prestacions i serveis que ofereix la FEGP a les empreses i professionals associats.

Acte obert a empreses no associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 28 de febrer
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: El termņmetre de la construcció
Participants:
· Josep Ma Rius, Finques Rius
· Domingo Hernįndez, Edificaciones Vilanova
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 

 
 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 1 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: CITEP
Participants:
· Andreu Batlle, Batlle & Casanovas Advocats
· Ińaki Ozcįriz, Mosaic Arquitectura i paisatge
· Jordi Bastardas, Xta.cat

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Jornada PRL · Conseqüčncies econņmiques de les sancions per recąrrec de prestacions per accidents de treball


* Data: dimarts 6 de marē
* Hora: 9h30 (fins 11h45)
* Lloc: Foment del Treball (Via Laietana, 32, pral. Barcelona)
* Inscripcions: 93 484 12 75

Jornada PRL · Conseqüčncies econņmiques de les sancions per recąrrec de prestacions per accidents de treball

 
Presentació de l'Informe FEGP de Conjuntura Econņmica 2s 2017


* Data: dimecres 7 de marē
* Hora: 9h15
* Lloc: FEGP · Vilanova

Presentació de l'Informe FEGP de Conjuntura Econņmica 2s 2017
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 7 de marē
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Presentació de l'Informe FEGP de Conjuntura Econņmica 2s 2017


* Data: dimecres 7 de marē
* Hora: 11h
* Lloc: FEGP · El Vendrell

Presentació de l'Informe FEGP de Conjuntura Econņmica 2s 2017
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Presentació de l'Informe FEGP de Conjuntura Econņmica 2s 2017


* Data: dimecres 7 de marē
* Hora: 12h45
* Lloc: FEGP · Vilafranca

Presentació de l'Informe FEGP de Conjuntura Econņmica 2s 2017
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 8 de marē
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 9 de marē
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 12 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Trobada de Dones d'Empresa
Participants:
· Isabel Serisier, Cempta
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 12 de marē
* Hora: 18h
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Reunió
Junta Directiva de la FEGP


* Data: dilluns 12 de marē
* Hora: 19h
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Junta Directiva de la FEGP

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 13 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 14 de marē
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 15 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
FEGP 7x7'
Especial sector habitatge
Presentacions i esmorzar de contactes comercials


* Data: dijous 15 de marē
* Hora: 9h30
* Lloc: Gran Penedčs

Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
10č aniversari de Dones d'Empresa
11a Trobada de dones empresąries, emprenedores, executives i directives del Penedčs i el Garraf


* Data: divendres 16 de marē
* Hora: A partir de les 20h
* Lloc: Hotel Melią · Sitges
* Organitza: Dones d'Empresa
* Inscripcions: Dones d'Empresa i FEGP: 35 € · Altres 50 €
* Col·labora: FEGP

10č aniversari de Dones d'Empresa
11a Trobada de dones empresąries, emprenedores, executives i directives del Penedčs i el Garraf

· Spņnsor: Vilamņbil

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 21 de marē
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Fņrum Gran Penedčs
Esmorzar col·loqui amb Francesc Torres, rector de la UPC


* Data: dijous 22 de marē
* Hora: 9h30
* Lloc: Restaurant Marejol · Vilanova i la Geltrś
* Col·labora: Restaurant Marejol
* Patrocina: Bufet Grup Quatre

Fņrum Gran Penedčs
Esmorzar col·loqui amb Francesc Torres, rector de la UPC

Demaneu invitació

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 22 de marē
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Reunió
Assemblea General de Socis de la FEGP


* Data: dijous 22 de marē
* Hora: 19h30 (en 2a convocatņria)
* Lloc: Fundació Santa Teresa · El Vendrell (Av. Santa Oliva, 20-22)
* Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedčs
* Col·labora: Fundació Santa Teresa

Reunió
Assemblea General de Socis de la FEGP

Convocatņria en sessió ordinąria, reservada als representants d'empreses i professionals associats a la FEGP.

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 26 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 27 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 28 de marē
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 29 de marē
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 

 
 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 4 d'abril
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 5 d'abril
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 9 d'abril
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 10 d'abril
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 11 d'abril
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 12 d'abril
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: dijous 12 d'abril
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilafranca

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Sessió de presentació
Quč és i quč ofereix la FEGP


* Data: dimarts 17 d'abril
* Hora: 18h
* Lloc: FEGP Vilafranca

S'explicaran els avantatges, prestacions i serveis que ofereix la FEGP a les empreses i professionals associats.

Acte obert a empreses no associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 18 d'abril
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 19 d'abril
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
FEGP 7x7'
Presentacions i esmorzar de contactes comercials


* Data: dijous 19 d'abril
* Hora: 9h30
* Lloc: FEGP Vilanova

Programa d'interrelació empresarial en el qual 7 empreses disposen de 7 minuts per a presentar els seus productes i serveis.

Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dijous 19 d'abril
* Hora: 19h
* Lloc: FEGP · Vilafranca del Penedčs

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 23 d'abril
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 24 d'abril
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat 2018


* Data: dimarts 24 d'abril
* Hora: 11h
* Lloc: Barcelona (lloc per confirmar)

Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat 2018
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat Territorial 2018


* Data: dimecres 25 d'abril
* Hora: 9h15
* Lloc: FEGP · Vilanova

Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat Territorial 2018
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 25 d'abril
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat Territorial 2018


* Data: dimecres 25 d'abril
* Hora: 11h
* Lloc: FEGP · El Vendrell

Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat Territorial 2018
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat Territorial 2018


* Data: dimecres 25 d'abril
* Hora: 12h45
* Lloc: FEGP · Vilafranca

Presentació de l'Ķndex FEGP de Competitivitat Territorial 2018
A cąrrec de la consultora Actķva Prospect

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 26 d'abril
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Sopar anual
La Nit de l'Empresa
Gala de lliurament dels Premis FEGP


* Data: divendres 27 d'abril
* Hora: 20h
* Lloc: Gran Penedčs
* Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedčs
* Inscripcions: Per determinar

Sopar anual
La Nit de l'Empresa
Gala de lliurament dels Premis FEGP

 

 
 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 2 de maig
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 2 de maig
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 3 de maig
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 7 de maig
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 8 de maig
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 9 de maig
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 10 de maig
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
FEGP 7x7'
Trobada d'interrelació comercial


* Data: dimecres 16 de maig
* Hora: 9h30 ( a 11h30)
* Lloc: Edifici Miramar · Sitges

FEGP 7x7'
Trobada d'interrelació comercial

Acte reservat a socis de la FEGP i usuaris de Nivell 10

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 16 de maig
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 17 de maig
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 18 de maig
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 21 de maig
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
1a Setmana del Turisme
Programació de sessions informatives, trobades i visites a empreses


* Data: del 21 al 27 de maig
* Lloc: Gran Penedčs
* Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedčs

1a Setmana del Turisme
Programació de sessions informatives, trobades i visites a empreses

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 21 de maig
* Hora: 18h
* Lloc: Jardiland · Cubelles

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Reunió
Junta Directiva de la FEGP


* Data: dilluns 21 de maig
* Hora: 19h
* Lloc: Jardiland · Cubelles

Reunió
Junta Directiva de la FEGP

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 22 de maig
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 23 de maig
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 24 de maig
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
1a Setmana FEGP Turisme
La Marató de la FEGP
7a Jornada de presentacions comercials i interrelació professional


* Data: divendres 25 de maig
* Hora: 9h30
* Lloc: Gran Penedčs

Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 30 de maig
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 31 de maig
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Social
Sopar de benvinguda a nous socis de la FEGP


* Data: dijous 31 de maig
* Hora: 21h
* Lloc: El Vendrell

Acte adreēat a les empreses i professionals que recentment s’han associat a la FEPG.

Podeu consultar el preu del tiquet a direccio@fegp.cat.

 

 
 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 4 de juny
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 5 de juny
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 6 de juny
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 7 juny
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 13 de juny
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Teixits''


* Data: dijous 14 de juny
* Hora: 10h10
* Dial: Rądio Maricel · 107.8 de la FM
* Rądio ''Teixits''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Sessió de presentació
Quč és i quč ofereix la FEGP


* Data: dijous 14 de juny
* Hora: 15h30
* Lloc: FEGP Vilanova

S'explicaran els avantatges, prestacions i serveis que ofereix la FEGP a les empreses i professionals associats.

Acte obert a empreses no associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 15 de juny
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Rądio ''D.O. Calafell''


* Data: dilluns 18 de juny
* Hora: 10h
* Dial: Calafell Rądio · 107.9 FM
* Rądio ''D.O. Calafell''

Tema: Per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio quinzenal, de 30 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 18 de juny
* Hora: 19h
* Lloc: FEGP · Vilanova i la Geltrś

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Rądio ''Baix Penedčs Empresa''


* Data: dimarts 19 de juny
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vendrell · 107.1 de la FM
* Rądio ''Baix Penedčs Empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 45 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
FEGP 7x7'
Presentacions i esmorzar de contactes comercials


* Data: dimarts 19 de juny
* Hora: 9h30
* Lloc: FEGP Vendrell

Programa d'interrelació empresarial en el qual 7 empreses disposen de 7 minuts per a presentar els seus productes i serveis.

Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Gent d’empresa''


* Data: dimecres 20 de juny
* Hora: 9h30
* Dial: Canal Blau Rądio · 100.4 de la FM
* Rądio ''Gent d’empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar
Espai de rądio setmanal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
Rądio ''Economia i empresa''


* Data: dijous 21 juny
* Hora: 10h
* Dial: Rądio Vilafranca · 90.2 de la FM
* Rądio ''Economia i empresa''

Tema: per determinar
Participants:
· per confirmar

Espai de rądio quinzenal, de 25 minuts, a proposta de la FEGP i amb la participació de professionals i directius d'empresa del Gran Penedčs.

 
EDE · Acte acadčmic
Cloenda del curs 2017-2018 de l'Escola de Direcció d'Empresa


* Data: dijous 21 de juny
* Hora: 19h
* Lloc: Gran Penedčs
* Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedčs

EDE · Acte acadčmic
Cloenda del curs 2017-2018 de l'Escola de Direcció d'Empresa

 

 
 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 16 de juliol
* Hora: 18h
* Lloc: El Mirador de les Caves · Subirats

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Reunió
Junta Directiva de la FEGP


* Data: dilluns 16 de juliol
* Hora: 19h
* Lloc: El Mirador de les Caves · Subirats

Reunió
Junta Directiva de la FEGP

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: dijous 19 de juliol
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilafranca

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 

 
 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 7 de setembre
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 17 de setembre
* Hora: 19h
* Lloc: FEGP · El Vendrell

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Social
Sopar de benvinguda a nous socis de la FEGP


* Data: dijous 27 de setembre
* Hora: 21h
* Lloc: Vilafranca del Penedčs

Acte adreēat a les empreses i professionals que recentment s’han associat a la FEPG.

Podeu consultar el preu del tiquet a direccio@fegp.cat.

 

 
 
FEGP 7x7'
Especial organitzadors d'esdeveniments
Presentacions i esmorzar de contactes comercials


* Data: dimarts 2 d'octubre
* Hora: 9h30
* Lloc: Gran Penedčs

Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 5 d'octubre
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
1a Setmana de la Indśstria
Programació de sessions informatives, trobades i visites a empreses


* Data: del 15 al 21 d'octubre
* Lloc: Gran Penedčs
* Organitza: Federació Empresarial del Gran Penedčs

1a Setmana de la Indśstria
Programació de sessions informatives, trobades i visites a empreses

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 19 d'octubre
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 22 d'octubre
* Hora: 18h
* Lloc: SIA Biosca · Vilafranca del Penedčs

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Reunió
Junta Directiva de la FEGP


* Data: dilluns 22 d'octubre
* Hora: 19h
* Lloc: SIA Biosca · Vilafranca del Penedčs

Reunió
Junta Directiva de la FEGP

 

 
 
Sessió de presentació
Quč és i quč ofereix la FEGP


* Data: dimecres 7 de novembre
* Hora: 15h30
* Lloc: FEGP Vilanova

S'explicaran els avantatges, prestacions i serveis que ofereix la FEGP a les empreses i professionals associats.

Acte obert a empreses no associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: divendres 16 de novembre
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilanova

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dilluns 19 de novembre
* Hora: 19h
* Lloc: FEGP · Vilafranca del Penedčs

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
FEGP 7x7'
Presentacions i esmorzar de contactes comercials


* Data: dimarts 20 de novembre
* Hora: 9h30
* Lloc: FEGP Vilafranca

Programa d'interrelació empresarial en el qual 7 empreses disposen de 7 minuts per a presentar els seus productes i serveis.

Acte reservat a empreses associades a la Federació Empresarial del Gran Penedčs.

 

 
 
Reunió
Comitč Executiu de la FEGP


* Data: dijous 13 de desembre
* Hora: 12h
* Lloc: Gran Penedčs

Reunió
Comitč Executiu de la FEGP

 
Reunió
Junta Directiva de la FEGP


* Data: dijous 13 de desembre
* Hora: 13h
* Lloc: Gran Penedčs

Reunió
Junta Directiva de la FEGP

 
Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa


* Data: dijous 20 de desembre
* Hora: 14h45
* Lloc: FEGP · Vilafranca

Reunió
Laboratori d'idees de Dones d'Empresa

 amb el patrocini de: