FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
Temps de verema

blocEnguany, a les nostres contrades, la verema ha començat més d’hora que mai. Segons els experts el factor principal es deu a l’especial climatologia que s’ha viscut en aquesta temporada, que ha fet avançar la verema fins a una data mai vista fins ara. La verema s’inicià el 31 de juliol amb la collita dels primers raïms de la varietat chardonnay i s’allargarà entrat el mes d’octubre amb les varietats més tardanes.  Tot i les conseqüències del canvi climàtic s’espera una bona collita. En temps de verema, mentre els pagesos miren el cel de reüll tot recollint fins els darrers gotims de raïm, el empresaris del sector turístic fan recompte dels mesos d’estiu i la resta d’empreses encaren la recta final de l’exercici. Pel que fa a la temporada turística les darreres dades que tenim són del mes de juliol, on l’ocupació mitjana en els establiments hotelers de l’entorn de Barcelona ha estat del 82,9%, 2,2 punts percentuals menys que l’any 2017; essent les dades de la comarca de l’Alt Penedès un 1,7 per sota de l’any passat i pel que fa al Baix Penedès i el Garraf una davallada del 4,7%, en tots dos casos. Les percepcions a hores d’ara són que es mantindran les xifres inferiors, tot i que hi ha veus que diuen que, malgrat això, els ingressos seran superiors. Esperarem a tenir més dades per confirmar-ho Al sector empresarial en el seu conjunt, les dades oficials apunten que a Catalunya es repeteix el creixement però amb una lleugera moderació en relació a l’any passat. Així ho manifesten també els empresaris de les nostres comarques en la darrera enquesta de Clima empresarial de la FEGP, en què el 65,63% dels empresaris enquestats asseguren que a curt termini es mantindrà la tendència actual de creixement i fins i tot un 31,25% creuen que millorarà. Els empresaris del Gran Penedès, de manera generalitzada, manifesten un manteniment de les plantilles actuals de les seves empreses i el 22% dels enquestats preveu un increment. Bones expectatives, doncs, pel tancament d’aquest exercici. Però, si em permeten el símil, emulant els pagesos, haurem d’estar pendents de les tempestes. I no ho dic per les notícies que corren en el sentit que hi ha intenció de reformar l’impost de societats per augmentar la recaptació, que també, sinó principalment perquè cada vegada més persones del sector de la construcció i del mateix sector financer en petit comitè comenten que estem tornant a cometre els mateixos errors d’abans de la crisi. Estem bastint el creixement sobre uns fonaments encara pocs sòlids. Li cal a la recuperació econòmica que estem duent a terme un període més llarg de resultats positius que reforci els seus fonaments i la consolidi en el temps. Les empreses i les famílies encara mantenen un endeutament elevat, malgrat l’esforç que hem fet tant particulars com empreses per reduir-lo, que, a l’estat espanyol, era de 2,17 bilions d'euros quan va esclatar la crisi, el 200% del PIB, fins a situar-se en 1,598 bilions d'euros, el que equival al 137% del PIB a tancament del 2017, encara per sobre del llindar del 133% que recomana la Comissió europea. Mantenir el creixement econòmic, entre d’altres factors, comporta que les empreses mantinguin la seva capacitat d’endeutament i que el sector financer cobreixi  les necessitats d’inversió. Un nou estrangulament del crèdit amb una liquiditat limitada estroncaria aquest creixement. Martí Sistané President de la FEGP

 

 
 
* ACTUALITZACIÓ SOCIO-LABORAL
INSCRIURE'S AL CURS Inscriure's al curs
 
  Data inici: 22-10-2018 Data fi: 07-11-2018
  Calendari
  dilluns i dimecres, de 18h a 20h30
  Hores totals: 15 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  1.- Novetats soci-laborals de la LLei de Pressuposts Generals de l'Estat
Cotització a la Seguretat Social
Revalorització de pensions: Import mínim i complements
Imports prestacions familiars
Valors legals: Interès legal dels diners i IPREM
Reducció de cotitzacions
Tarifa d'Accidents de Treball i malaltia professional

2.- Ordre TIN/ anàlisi de les normes de cotització a la Seguretat Social, desocupació, fons de garantia salarial i formació professional
Cotització a la Seguretat Social: Règim General
Cotització RETA i R.E. Agrari
Cotització en supòsits especials
Bases i tipus de cotització
Novetats en matèria de contractació laboral
Coeficients reductors

3.- Salari mínim Interprofessional
Quantia del SMI
Compensació i absorció
Treballadors eventuals, temporers i empleats de llar4.- Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici corresponent
Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat contributiva
Pensions del sistema de la Seguretat Social en la seva modalitat no contributiva
Quanties mínimes de les pensions

5.- Altres novetats soci-laborals


  Observacions  
  Objectius generals

Analitzar les principals novetats legislatives en matèria laboral aparegudes al llarg de l'exercici
en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l'estat, amb especial incidència en el marc laboral i de Seguretat Social.

Objectius específics

· Actualització contínua dels coneixements al terreny del dret del Treball i de la Seguretat Social
· Conèixer les novetats legislatives més destacades
· Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives
· Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i les diferents
interpretacions que d'elles han fet els tribunals.

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de formació
 
 amb el patrocini de: