FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
La FP no és la que necessitem les empreses

formacioLa taxa d’atur del Gran Penedès està en un 13,5%, gairebé un punt i mig per damunt de la mitjana catalana. La realitat és contundent: prop de vint-i-un mil residents en el nostre econosistema granpenedesenc estan buscant feina. En canvi, les empreses no troben personal tot just quan, ara sí, estan disposades a augmentar les seves plantilles. Ensems la vitalització econòmica s’observa un declivi del mercat laboral, que no pot donar resposta a la demanda de les companyies. Els departaments de RRHH han d’importar mà d’obra competent d’altres demarcacions, cosa que genera un maldecap afegit perquè no és fàcil consolidar els llocs de treball amb personal no resident a la mateixa zona, tret dels perfils directius. Què ens està passant? Les mirades més crítiques es centren en la formació professional i en la formació ocupacional. La formació ocupacional ja fa temps que està damnada per un Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha esdevingut una macroestructura ineficaç i farcida de vicis burocràtics i peremptorietats fàtues. Sempre de manera subreptícia -ells sabran per què- els tècnics dels departaments d’ocupació que estan a peu de carrer, i que coneixen com ningú les vergonyes del sistema, blasmen la seva operativitat. Pel que fa a la formació professional, aquesta és la ventafocs dels sistema reglat. Les modalitats de formació en alternança -particularment, la dual- van despertar les majors expectatives tant a les empreses com en les mateixes factories de cicles de FP. Des del primer moment, la direcció general de la Formació Professional n’ha fet valoracions positives, però contradictòries. Segons uns i altres -aquells i aquelles que ho pateixen a les aules- la posada en marxa de la FP Dual va ser precipitada. Han passat set anys i en prou feines s’han reparat les esquerdes d’una implementació sobtada. Es pot dir que la dual funciona, més o menys, perquè està dopada, però no pas perquè hagi satisfet les expectatives polítiques, com tampoc les dels docents. Cal interpretar que la FP està ben tutelada però mal planificada. Caldria abocar-hi molts més recursos per fer-la més atractiva i per categoritzar-la socialment. Si hi ha una assignatura pendent més que cap altra aquesta és la necessitat de prestigiar la formació professional. A més, cal duplicar els pressupostos per diversificar el catàleg de cicles formatius, fer-los més eficients i dotar les instal·lacions amb laboratoris, tallers i àrees d’experimentació. Només així podrem atraure més alumnes i conjugar el binomi formació i empresa. Ara no hi ha manera. Isidre Also Torrents Secretari general · FEGP @isidrealso

 

 
 
* COM seleccionar el personal de l'empresa
La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 19-07-2018 Data fi: 19-07-2018
  Calendari
  dijous, de 9h20 a 11h
  Hores totals: 100 minuts
  Matrícula: 38 €

• Socis FEGP: 20% dte.
• Ex-alumnes: 10% dte.
• Alumni EDE: 10% dte.
• Dones d’Empresa: 8% dte.
• Joves d’empresa: 8% dte.

(*) Descomptes no acumulables

  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Professorat  
  Carme Pérez, llicenciada en Psicologia (UB). Experta en selecció de personal i competències professionals

  Continguts  
  Fins ara, les empreses buscaven persones amb unes aptituds determinades, que cada cop seran menys,però més específiques (raonament lògic; domini de tècniques concretes, etc.)
D’un temps ençà es busquen persones per la seva actitud, ja que s’ha vist la importància de l’actitud per a ser eficaç en la feina i, a més, que és indispensable per al bon desenvolupament de moltes competències: pensament positiu; pro activitat; implicació; ...
I de cara a futur, haurem de buscar també les persones en funció dels valors, ja que les empreses, cada cop més, es distingiran pels seus valors corporatius. I el seu personal té que sentir-se identificat amb aquests valors. Només quan els valors de l’empresa i els treballadors estan alineats i en sintonia, els clients perceben una gran diferència en el servei, l’atenció al client, objectius, etc.
Les tècniques d’avaluació mes significatives són: l’entrevista; la dinàmica de grups i els Assessment Centers, cadascun amb els seus punts forts i febles. Però sigui quina sigui la tècnica que emprem, haurem de seguir les passes necessàries per tal de garantir l’objectivitat en l’avaluació i la correcta identificació de conductes (verbals i no verbals) que ens serviran d’indicador o evidència de que la persona té (o no) els criteris que estem cercant.

Punts a desenvolupar

Perfils a avaluar
Aptituds
Actitud
Valors

Tècniques d’avaluació
Entrevista
Dinàmica de Grup
Assessment Centers

Requisits per a l’avaluació
Objectivitat
Identificació d’indicadors
La tècnica del “Top”


  Observacions  
 
 
 amb el patrocini de: