FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
 
* COM seleccionar el personal de l'empresa
La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 19-07-2018 Data fi: 19-07-2018
  Calendari
  dijous, de 9h20 a 11h
  Hores totals: 100 minuts
  Matrícula: 38 €

• Socis FEGP: 20% dte.
• Ex-alumnes: 10% dte.
• Alumni EDE: 10% dte.
• Dones d’Empresa: 8% dte.
• Joves d’empresa: 8% dte.

(*) Descomptes no acumulables

  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Professorat  
  Carme Pérez, llicenciada en Psicologia (UB). Experta en selecció de personal i competències professionals

  Continguts  
  Fins ara, les empreses buscaven persones amb unes aptituds determinades, que cada cop seran menys,però més específiques (raonament lògic; domini de tècniques concretes, etc.)
D’un temps ençà es busquen persones per la seva actitud, ja que s’ha vist la importància de l’actitud per a ser eficaç en la feina i, a més, que és indispensable per al bon desenvolupament de moltes competències: pensament positiu; pro activitat; implicació; ...
I de cara a futur, haurem de buscar també les persones en funció dels valors, ja que les empreses, cada cop més, es distingiran pels seus valors corporatius. I el seu personal té que sentir-se identificat amb aquests valors. Només quan els valors de l’empresa i els treballadors estan alineats i en sintonia, els clients perceben una gran diferència en el servei, l’atenció al client, objectius, etc.
Les tècniques d’avaluació mes significatives són: l’entrevista; la dinàmica de grups i els Assessment Centers, cadascun amb els seus punts forts i febles. Però sigui quina sigui la tècnica que emprem, haurem de seguir les passes necessàries per tal de garantir l’objectivitat en l’avaluació i la correcta identificació de conductes (verbals i no verbals) que ens serviran d’indicador o evidència de que la persona té (o no) els criteris que estem cercant.

Punts a desenvolupar

Perfils a avaluar
Aptituds
Actitud
Valors

Tècniques d’avaluació
Entrevista
Dinàmica de Grup
Assessment Centers

Requisits per a l’avaluació
Objectivitat
Identificació d’indicadors
La tècnica del “Top”


  Observacions  
 
 
 amb el patrocini de: