FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
 
* MANIPULACIÓ D'ALIMENTS · ESPECIAL HOSTALERIA
La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 11-06-2018 Data fi: 13-06-2018
  Calendari
  dilluns i dimecres, de 16h30 a 19h30
  Hores totals: 6 hores
  Matrícula: 75 €

• Socis FEGP: 20% dte.
• Ex-alumnes: 10% dte.
• Alumni EDE: 10% dte.
• Dones d’Empresa: 8% dte.
• Joves d’empresa: 8% dte.

(*) Descomptes no acumulables

  Lloc  
  Gremi d'Hostaleria de Sitges

  Professorat  
  Guillermo Jiménez · Citeal, consultoria i formació en seguretat alimentària

  Continguts  
  Programa del curs

Introducció a la higiene i la seguretat alimentària

Conceptes bàsics
· Aliment, qualitat, nutrició, higiene, manipulador, cadena alimentària, traçabilitat, contaminants, alteracions dels aliments i fonts de contaminació.
· Perills físics, químics al·lergògens i biològics
· Efectes adversos sobre la salut derivats del consum d'aliments contaminants
-Toxiinfeccions alimentàries
-Al·lèrgies i intoleràncies alimentàries

Referències legislatives
· Normativa general d'higiene i seguretat alimentària
· Normativa relativa a la informació alimentària facilitada al consumidor
· Normativa específica per al sector de mejars preparats

Pràctiques correctes d'higiene i manipulació

· Normes d'higiene personal
Higiene corporal
Higiene en la indumentària
Control sanitari
Comportament higiènic

· Bones pràctiques de manipulació
Recepció de primeres matèries i materials
Emmagatzematge a temperatura ambient
Emmagatzematge a temperatura regulada
Neteja i desinfecció de vegetals
Descongelació
Preparacions en fred
Preparacions en calent
Refredament ràpid
Manteniment de temperatures (fred/calent)
Regeneració
Servei

· Bones pràctiques en l'elaboració de plats per a persones amb al·lèrgies o intoleràncies i informació al consumidor sobre la presència d'al·lèrgens

Neteja, desinfecció i control de plagues
· Disseny higiènic d'instal·lacions
· Pla de neteja i desinfecció
· Pla de control de plagues i animals indesitjables

L'autocontrol a les empreses alimentàries
· Edificis, locals, sales, instal·lacions i equipaments
· Programes de prerequisits
· Principis dels sistema d'APPCC


  Observacions  
  Ampliar coneixements
 
 amb el patrocini de: