FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
La FP no és la que necessitem les empreses

formacioLa taxa d’atur del Gran Penedès està en un 13,5%, gairebé un punt i mig per damunt de la mitjana catalana. La realitat és contundent: prop de vint-i-un mil residents en el nostre econosistema granpenedesenc estan buscant feina. En canvi, les empreses no troben personal tot just quan, ara sí, estan disposades a augmentar les seves plantilles. Ensems la vitalització econòmica s’observa un declivi del mercat laboral, que no pot donar resposta a la demanda de les companyies. Els departaments de RRHH han d’importar mà d’obra competent d’altres demarcacions, cosa que genera un maldecap afegit perquè no és fàcil consolidar els llocs de treball amb personal no resident a la mateixa zona, tret dels perfils directius. Què ens està passant? Les mirades més crítiques es centren en la formació professional i en la formació ocupacional. La formació ocupacional ja fa temps que està damnada per un Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha esdevingut una macroestructura ineficaç i farcida de vicis burocràtics i peremptorietats fàtues. Sempre de manera subreptícia -ells sabran per què- els tècnics dels departaments d’ocupació que estan a peu de carrer, i que coneixen com ningú les vergonyes del sistema, blasmen la seva operativitat. Pel que fa a la formació professional, aquesta és la ventafocs dels sistema reglat. Les modalitats de formació en alternança -particularment, la dual- van despertar les majors expectatives tant a les empreses com en les mateixes factories de cicles de FP. Des del primer moment, la direcció general de la Formació Professional n’ha fet valoracions positives, però contradictòries. Segons uns i altres -aquells i aquelles que ho pateixen a les aules- la posada en marxa de la FP Dual va ser precipitada. Han passat set anys i en prou feines s’han reparat les esquerdes d’una implementació sobtada. Es pot dir que la dual funciona, més o menys, perquè està dopada, però no pas perquè hagi satisfet les expectatives polítiques, com tampoc les dels docents. Cal interpretar que la FP està ben tutelada però mal planificada. Caldria abocar-hi molts més recursos per fer-la més atractiva i per categoritzar-la socialment. Si hi ha una assignatura pendent més que cap altra aquesta és la necessitat de prestigiar la formació professional. A més, cal duplicar els pressupostos per diversificar el catàleg de cicles formatius, fer-los més eficients i dotar les instal·lacions amb laboratoris, tallers i àrees d’experimentació. Només així podrem atraure més alumnes i conjugar el binomi formació i empresa. Ara no hi ha manera. Isidre Also Torrents Secretari general · FEGP @isidrealso

 

 
 
* PARLAR EN PÚBLIC
La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 09-07-2018 Data fi: 30-07-2018
  Calendari
  dilluns i dimecres, de 18h a 21h
  Hores totals: 20 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  1. Estructura i elaboració del discurs
· Fases de l’elaboració
· Pautes a seguir: vocalitzar, lectura, respiració, ritme, volum, energia, correcta pronunciació, els silencis, guió, durada
· La regla de les 6W
· Alimentació positiva
· Els “tempus “ rellevants del discurs
· Materials de suport. Quan i com utilitzar-los

2. Parlar en públic. Com vèncer la por
· Gestió de l’estrès
· Superació de la por escènica
· Tècniques d’improvisació
· Entrenament per respirar i parlar. Les pauses

3. Importància i característiques de la comunicació
· Comunicació oral. Nivells de competència segons els llenguatges
· Estratègies per desenvolupar les habilitats lingüístiques i comunicatives
· Estratègies per realitzar una bona exposició. Com despertar l’interès d’un auditori
· Orientacions per argumentar amb facilitat
· Mitjans de comunicació. Identificar els diferents actes comunicatius
La figura del moderador, tertulià,..

4. La comunicació no verbal
· Expressió corporal
· Comunicació gestual
· Atenció visual i naturalitat
· Sintonitzar amb el públic


  Observacions  
  Objectius del curs

· Refermar la importància de l’ús correcte de la llengua amb una estructura clara de missatge
· Dominar la preparació del contingut d’un discurs o comunicació per sintonitzar amb el públic receptor
· Identificar les característiques dels actes comunicatius

·····················································

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu
· Les persones en situació d’atur i els treballadors de l'administració pública tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 
 amb el patrocini de: