FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
 
* CONTRACTES LABORALS
La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 17-09-2018 Data fi: 17-10-2018
  Calendari
  dilluns i dimecres, de 18h a 20h
  Hores totals: 20 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  Coneixements legals
. Accés al treball. Principi d’igualtat i no discriminació
. Intermediació laboral
. Serveis Públics d’ocupació
. Agències de col•locació

El contracte de treball
. Què és un contracte de treball
. Condicions i modificacions del contracte de treball
. Suspensió i extinció del contracte de treball
. Modalitats de contractació
. La contractació indefinida
. La contractació temporal
. El contracte en pràctiques i/o d’aprenentatge
. L’entrega de la còpia bàsica
. La informació sobre contractes i subcontractes
. La figura jurídica del frau de llei
. La subcontractació i les empreses de treball temporal

Relació amb l'administració pública
. La relació contractual dels empleats públics
. Límits a la contractació dels empleats públics
. Comunicació als Serveis Públics d’Ocupació

Gestió de nòmina
. Afiliació de treballadors. Alta en el RGSS
. Cotització y pagament de salaris
. Documents de cotització
. Sistema Red


  Observacions  
  Objectius generals del curs
. Reconèixer el contracte laboral com a element imprescindible per l’accés al mercat laboral.
. Conèixer el contracte de treball com a figura jurídica i els seus elements principals.
. Analitzar els diferents pus de contractes laborals existents a l’empresa.
. Conèixer les obligacions empresarials respecte del seguiment de la contractació a l’empresa.
. Saber diferenciar l’adequació de les diferents modalitats contractuals en relació als llocs de treball a ocupar.
. Conèixer els requeriments legals de la subcontractació de serveis a l’empresa.

-----------------------------------------------------
Curs adreçat a:

. Treballadors en actiu que cotitzen per Règim General o Autònom
. Persones en situació d’atur i treballadors de l’administració pública tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació tal i com estipula el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral
 
 amb el patrocini de: