FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
 
* LOGISTICA INTEGRAL
INSCRIURE'S AL CURS Inscriure's al curs
 
  Data inici: 08-10-2018 Data fi: 26-11-2018
  Calendari
  dilluns i dimecres, de 18h30 a 20h30
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Professorat  
 

  Continguts  
  Introducció.

Costos logístics.

Àrees de la logística integral.
. A que definim logística industrial
. La cadena logística
. Logística integral.

Compres i aprovisionament.
. Gestió de compres
. Previsió de necessitats
. Recepció i control dels aprovisionaments.

Control i gestió d'estocs.
. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
. Gestió d'aprovisionaments
. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
. Logística d'emmagatzematge industrial.

Producció.
. Identificació de mercaderies.
. Característiques de la mercaderia.
. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
. Sistema de codificació.
. Fitxer mestre de mercaderies.

Gestió de magatzems.
. ABC de mercaderies.
. Aprovisionament.
. Mètodes de gestió d'estoc.
. Sistemes d'informació per a la gestió.
. Fitxer de proveïdors.
. Fitxer de comandes.
. Seguiment de comandes.
. Recepció de mercaderies.
. Administració.
. Valoració de les existències.
. Actualització de preus.
. Inventaris.
. Regularització de diferencies
. Sortides de magatzem.
. Preparació de mercaderia.
. Sistema de petició.

Transport i distribució.
. Actualització de preus.
. Inventaris.
. Regularització de diferencies
. Sortides de magatzem.
. Preparació de mercaderia.
. Sistema de petició

El transport internacional de mercaderia.

Servei al client.


  Observacions  
  Objectius generals del curs
. Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
. Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
. Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
. Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses
. Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d'una organització.
. Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
. Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una empresa.
. Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs
. Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
. Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d'aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
. Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa.

------------------------------------------------------------------
Curs adreçat a:

• Treballadors en actiu que cotitzen per Règim General o Autònom
. Persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació tal i com estipula el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral
. Treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest Pla de Formació
 
 amb el patrocini de: