FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
La FP no és la que necessitem les empreses

formacioLa taxa d’atur del Gran Penedès està en un 13,5%, gairebé un punt i mig per damunt de la mitjana catalana. La realitat és contundent: prop de vint-i-un mil residents en el nostre econosistema granpenedesenc estan buscant feina. En canvi, les empreses no troben personal tot just quan, ara sí, estan disposades a augmentar les seves plantilles. Ensems la vitalització econòmica s’observa un declivi del mercat laboral, que no pot donar resposta a la demanda de les companyies. Els departaments de RRHH han d’importar mà d’obra competent d’altres demarcacions, cosa que genera un maldecap afegit perquè no és fàcil consolidar els llocs de treball amb personal no resident a la mateixa zona, tret dels perfils directius. Què ens està passant? Les mirades més crítiques es centren en la formació professional i en la formació ocupacional. La formació ocupacional ja fa temps que està damnada per un Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha esdevingut una macroestructura ineficaç i farcida de vicis burocràtics i peremptorietats fàtues. Sempre de manera subreptícia -ells sabran per què- els tècnics dels departaments d’ocupació que estan a peu de carrer, i que coneixen com ningú les vergonyes del sistema, blasmen la seva operativitat. Pel que fa a la formació professional, aquesta és la ventafocs dels sistema reglat. Les modalitats de formació en alternança -particularment, la dual- van despertar les majors expectatives tant a les empreses com en les mateixes factories de cicles de FP. Des del primer moment, la direcció general de la Formació Professional n’ha fet valoracions positives, però contradictòries. Segons uns i altres -aquells i aquelles que ho pateixen a les aules- la posada en marxa de la FP Dual va ser precipitada. Han passat set anys i en prou feines s’han reparat les esquerdes d’una implementació sobtada. Es pot dir que la dual funciona, més o menys, perquè està dopada, però no pas perquè hagi satisfet les expectatives polítiques, com tampoc les dels docents. Cal interpretar que la FP està ben tutelada però mal planificada. Caldria abocar-hi molts més recursos per fer-la més atractiva i per categoritzar-la socialment. Si hi ha una assignatura pendent més que cap altra aquesta és la necessitat de prestigiar la formació professional. A més, cal duplicar els pressupostos per diversificar el catàleg de cicles formatius, fer-los més eficients i dotar les instal·lacions amb laboratoris, tallers i àrees d’experimentació. Només així podrem atraure més alumnes i conjugar el binomi formació i empresa. Ara no hi ha manera. Isidre Also Torrents Secretari general · FEGP @isidrealso

 

 
 
* LOGISTICA INTEGRAL
INSCRIURE'S AL CURS Inscriure's al curs
 
  Data inici: 18-09-2018 Data fi: 08-11-2018
  Calendari
  dimarts i dijous, de 18h a 20h
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilafranca (c. Beneficència, 17 · Vilafranca del Penedès)

  Professorat  
 

  Continguts  
  Introducció.

Costos logístics.

Àrees de la logística integral.
. A que definim logística industrial
. La cadena logística
. Logística integral.

Compres i aprovisionament.
. Gestió de compres
. Previsió de necessitats
. Recepció i control dels aprovisionaments.

Control i gestió d'estocs.
. Logística de Aprovisionaments en la Indústria
. Gestió d'aprovisionaments
. Organització i Disseny de Magatzems en la Indústria
. Logística d'emmagatzematge industrial.

Producció.
. Identificació de mercaderies.
. Característiques de la mercaderia.
. Pes, volum, rotació i estacionalitat.
. Sistema de codificació.
. Fitxer mestre de mercaderies.

Gestió de magatzems.
. ABC de mercaderies.
. Aprovisionament.
. Mètodes de gestió d'estoc.
. Sistemes d'informació per a la gestió.
. Fitxer de proveïdors.
. Fitxer de comandes.
. Seguiment de comandes.
. Recepció de mercaderies.
. Administració.
. Valoració de les existències.
. Actualització de preus.
. Inventaris.
. Regularització de diferencies
. Sortides de magatzem.
. Preparació de mercaderia.
. Sistema de petició.

Transport i distribució.
. Actualització de preus.
. Inventaris.
. Regularització de diferencies
. Sortides de magatzem.
. Preparació de mercaderia.
. Sistema de petició

El transport internacional de mercaderia.

Servei al client.


  Observacions  
  Objectius generals del curs
. Sensibilitzar els principals en els conceptes de la logística integral i la cadena de subministrament.
. Aprendre a fixar i determinar els objectius i costos logístics.
. Conèixer diferents models per a la planificació de les operacions logístiques i de la cadena de subministrament.
. Presentar una metodologia per a l'anàlisi i millora dels processos logístics de les empreses
. Analitzar els principis generals de la gestió logística, així com les diferents àrees que engloba la gestió logística d'una organització.
. Analitzar les principals funcions i responsabilitats associades a la gestió dels aprovisionaments en una empresa.
. Dissenyar un procediment documentat per seleccionar, avaluar i homologar a proveïdors d'una empresa.
. Gestionar correctament un magatzem industrial, optimitzant els estocs
. Establir un procés de planificació i control productiu en una indústria.
. Establir procediments documentats dels diferents processos que conformen la gestió productiva, per tal d'aconseguir la màxima qualitat del producte fabricat.
. Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera adequada.
. Gestionar procediments de qualitat aplicables a processos productius dins de l'empresa.

------------------------------------------------------------------
Curs adreçat a:

• Treballadors en actiu que cotitzen per Règim General o Autònom
. Persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació tal i com estipula el Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de 9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral
. Treballadors de l’administració pública no poden accedir a aquest Pla de Formació
 
 amb el patrocini de: