FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
 
* AUTÒNOMS · COM GESTIONAR ELS IMPOSTOS
INSCRIURE'S AL CURS Inscriure's al curs
 
  Data inici: 03-10-2018 Data fi: 24-10-2018
  Calendari
  dimecres, de 16h a 18h
  Hores totals: 8 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  · Obligacions fiscals per a començar l'activitat (alta en el IAE).

· Factures: elements obligatoris de la factura. Llibre de factures emeses i rebudes

· Obligacions fiscals: Conceptes previs (fet i base imposable, subjecte passiu, quota de
l'impost). IVA (com elaborar les declaracions trimestrals i la declaració anual). Cas pràctic.

· L'IRPF: calcular ingressos i despeses. Realitzar la declaració anual. Situacions especials. Cas pràctic


  Observacions  
  Objectius

Introduir als autònoms en la gestió bàsica dels impostos

·····································

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.
 
 amb el patrocini de: