FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
 
* ACTUALITZACIÓ FISCAL I COMPTABLE
INSCRIURE'S AL CURS Inscriure's al curs
 
  Data inici: 25-09-2018 Data fi: 11-10-2018
  Calendari
  dimarts i dijous, de 18h a 20h30
  Hores totals: 15 hores
  Matrícula: Subvencionat
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
 

  Continguts  
  1. Novetats en l'àmbit de l'IVA
2. Novetats en l'àmbit del l'Impost Sobre Societats
3. Novetats en l'àmbit de l'IRPF
4. Anàlisi de la problemàtica comptable del tancament de l'exercici
5. Anàlisi de la problemàtica fiscal del tancament de l'exercici
6. Altres novetats fiscals


  Observacions  
  Objectius generals

Analitzar les principals novetats legislatives en matèria fiscal i comptable aparegudes al llarg de l'exercici en curs i modificacions legals previstes per a l'exercici següent regulades en els Pressuposts Generals de l'estat. En el curs també s’adquirirà els coneixements de la problemàtica Comptable i Fiscal del tancament de l'any.

Objectius específics

· Actualització contínua dels coneixements fiscals i comptables
· Conèixer la problemàtica de tancament fiscal i comptable de l'exercici econòmic
· Conèixer les novetats legislatives més destacades
· Analitzar la previsió d'avantprojectes i futures reformes legislatives
· Conèixer les últimes novetats normatives, la seva aplicació pràctica i els diferents criteris i interpretacions

··············································

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per al Reial decret 694/2017, de 3 de juliol, pel qual es desplega la Llei 30/2015, de
9 de setembre, per la qual es regula el sistema de formació professional per a l’ocupació en l’àmbit laboral.

Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de formació
 
 amb el patrocini de: