FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

Blog FEGP
La FP no és la que necessitem les empreses

formacioLa taxa d’atur del Gran Penedès està en un 13,5%, gairebé un punt i mig per damunt de la mitjana catalana. La realitat és contundent: prop de vint-i-un mil residents en el nostre econosistema granpenedesenc estan buscant feina. En canvi, les empreses no troben personal tot just quan, ara sí, estan disposades a augmentar les seves plantilles. Ensems la vitalització econòmica s’observa un declivi del mercat laboral, que no pot donar resposta a la demanda de les companyies. Els departaments de RRHH han d’importar mà d’obra competent d’altres demarcacions, cosa que genera un maldecap afegit perquè no és fàcil consolidar els llocs de treball amb personal no resident a la mateixa zona, tret dels perfils directius. Què ens està passant? Les mirades més crítiques es centren en la formació professional i en la formació ocupacional. La formació ocupacional ja fa temps que està damnada per un Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) que ha esdevingut una macroestructura ineficaç i farcida de vicis burocràtics i peremptorietats fàtues. Sempre de manera subreptícia -ells sabran per què- els tècnics dels departaments d’ocupació que estan a peu de carrer, i que coneixen com ningú les vergonyes del sistema, blasmen la seva operativitat. Pel que fa a la formació professional, aquesta és la ventafocs dels sistema reglat. Les modalitats de formació en alternança -particularment, la dual- van despertar les majors expectatives tant a les empreses com en les mateixes factories de cicles de FP. Des del primer moment, la direcció general de la Formació Professional n’ha fet valoracions positives, però contradictòries. Segons uns i altres -aquells i aquelles que ho pateixen a les aules- la posada en marxa de la FP Dual va ser precipitada. Han passat set anys i en prou feines s’han reparat les esquerdes d’una implementació sobtada. Es pot dir que la dual funciona, més o menys, perquè està dopada, però no pas perquè hagi satisfet les expectatives polítiques, com tampoc les dels docents. Cal interpretar que la FP està ben tutelada però mal planificada. Caldria abocar-hi molts més recursos per fer-la més atractiva i per categoritzar-la socialment. Si hi ha una assignatura pendent més que cap altra aquesta és la necessitat de prestigiar la formació professional. A més, cal duplicar els pressupostos per diversificar el catàleg de cicles formatius, fer-los més eficients i dotar les instal·lacions amb laboratoris, tallers i àrees d’experimentació. Només així podrem atraure més alumnes i conjugar el binomi formació i empresa. Ara no hi ha manera. Isidre Also Torrents Secretari general · FEGP @isidrealso

 

 
 
* SERVEI EN RESTAURANTS I BARS

La matrícula d´aquest curs està tancada.
 
  Data inici: 13-10-2017 Data fi: 01-12-2017
  Calendari
  divendres, de 16h a 20h30
  Hores totals: 30 hores
  Matrícula: Subvencionat (Matrícula gratuïta)
  Lloc  
  FEGP Vilanova (c. Àncora, 3 · Vilanova i la Geltrú)

  Professorat  
  Òscar Ferrand

  Continguts  
  Programa del curs

Servei del Restaurant
· Concepte d'oferta gastronòmica, criteris per a la seva elaboració
· Plats significatius de la cuina nacional i internacional
· La comanda: concepte, tipus, característiques, funció i circuit
· Procediment per a la presa de la comanda estàndard i informatitzada
· Tipus de servei en la restauració
· Marcat de taula: coberts apropiats per a cada aliment
· Normes generals, tècniques i processos per al servei d'aliments i begudes en taula
· Normes generals pel desembarassament de taules
· Servei de guarnicions, salses i mostasses

Atenció al client en restauració
· L'atenció i el servei
· La importància de l'aparença personal
· Importància de la percepció del client
· Finalitat de la qualitat de servei
· La fidelització del client
· Perfils psicològics dels clients
· Objeccions durant el procés d'atenció
· Reclamacions i resolucions
· Protecció en consumidors i usuaris: normativa aplicable a Espanya i la Unió Europea

La comunicació en restauració
· La comunicació verbal: missatges facilitadors
· La comunicació no verbal
· La comunicació escrita
· Barreres de la comunicació
· La comunicació en l'atenció telefònica

La venda en restauració
· Elements claus en la venda
· Les diferents tècniques de Venda. Marxandatge per a begudes i menjades
· Fases de la Venda


  Observacions  
  Objectius del curs

Complir les normes establertes en cada situació, utilitzant les tècniques i instruments necessaris, per d'arribar al màxim nivell de qualitat i rendibilitat.

······················································································

Curs subvencionat pel Consorci de la Formació Contínua de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal

Curs organitzat Foment Formació (Actividades Formativas Empresariales, SL) centre de formació de Foment del Treball Nacional

Curs adreçat a:

· Treballadors en actiu.
· Les persones en situació d’atur tenen l’accés limitat a aquest Pla de Formació, per la qual cosa no tindran garantida la seva plaça fins que portin la documentació presencialment al Centre de Formació i es comprovi que no s’excedeix la limitació estipulada per l’Ordre EMO/218/2015, de 16 de juliol.

·Els treballadors de l’Administració Pública no poden accedir a aquest Pla de formació
 
 amb el patrocini de: