FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
AgendaConfirmar Assistència
 
Sessió oberta
Mediació per a empresaris, directius i responsables de RRHH


* Data: dimecres 25 d'abril
* Hora: 18h30 (a 20h)
* Lloc: Consell Comarcal de l'Alt Penedès · (C. Hermenegild Clascar, 1-3 · Vilafranca del Penedès)
* Col·labora: Consell Comarcal de l'Alt Penedès
* Organitza:
· Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB)
· Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP)
· CEMICAB
· Logos Media

Sessió oberta
Mediació per a empresaris, directius i responsables de RRHH

Obertura:
· Xavier Lluch, president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès
· Joan M. Montfort, regidor de Promoció Ec. de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès
· Martí Sistané, president de la Federació Empresarial del Gran Penedès
· Andreu Batlle, delegat del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona a l'Alt Penedès

Ponents:
· Ma Eugènia Gay Rosell, degana de l'I·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
· Raquel Alastruey, magistrada de la Secció 12 de l'Audiència Provincial de Barcelona
· Beatriu Romero Cabeza, advocada i mediadora del Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
· Anna Vall Rius, mediadora i directora de Logos Media

Noms dels assistents
 
 
E-mail
Nom de l'empresa
Telèfon de contacte
 
Escrigui els caràcters mostrats a la imatge següent:
 
Imatge:
 
Caràcters:
  La imatge conté 5 caràcters.
No es distingeix entre majúscules i minúscules.
 
 

 
*En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la gestió de les seves dades per la participació en els actes que organitza el Fòrum Empresarial del Gran Penedès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la cancel·lació. Les dades són tractades en relació a la base de l'interès legítim del responsable i de l'interessat. Les dades poden ser cedides a les empreses associades o en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, portabilitat, supressió o, si s’escau, oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
Accepto de manera explícita el tractament de les dades  amb el patrocini de: