FEGP

Informació i actualitat

Twitter_FEGP

 

 
AgendaConfirmar Assistència
 
Sessió informativa
Principals Novetats Jurisprudencials en matèria laboral


* Data: dimecres 14 de març
* Hora: 9h30 (a 10h45)
* Lloc: Col·legi d'Aparelladors (Plaça Penedès, 3, 4a planta · Vilafranca del Penedès)
* Ponència: Àlex Santacana, soci del departament laboral de Roca Junyent, i Pilar Baltar, associada sènior del departament laboral de Roca Junyent · Cal confirmar assistència
* Col·labora: Roca Junyent
* Organitza: FEGP i Dekra Treball Temporal

Continguts de la sessió
· Sentència del TEDH en matèria de videovigilància en el lloc de treball
· Sentències del TEDH en matèria de control empresarial de mitjans telemàtics a la empresa (Cas Barbulescu)
· Qüestió prejudicial de la AN al TJUE en relació al control de la jornada laboral
· Ús del GPS com a eina de control per part de la empresa (Sentència del TSJ de Andalusia 2269/17)
· Discapacitat i acomiadament per faltes assistència. Art. 52 ET: Possible discriminació (TJUE Cas Ruiz Conejero)

Noms dels assistents
 
 
E-mail
Nom de l'empresa
Telèfon de contacte
 
Escrigui els caràcters mostrats a la imatge següent:
 
Imatge:
 
Caràcters:
  La imatge conté 5 caràcters.
No es distingeix entre majúscules i minúscules.
 
 

 
*En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, el Fòrum Empresarial del Gran Penedès amb domicili al Carrer de l’Àncora, 3, 08800 a Vilanova i la Geltrú, telèfon 902106700, email info@fegp.cat i web www.fegp.cat, l’informa que la finalitat del tractament és la gestió de les seves dades per la participació en els actes que organitza el Fòrum Empresarial del Gran Penedès. Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti la cancel·lació. Les dades són tractades en relació a la base de l'interès legítim del responsable i de l'interessat. Les dades poden ser cedides a les empreses associades o en els casos en què existeixi una obligació legal. Vostè podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel· lació, portabilitat, supressió o, si s’escau, oposició. Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que sigui satisfet i haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també document que acrediti la representació i document identificatiu d'aquest. Així mateix, en cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es). 
Accepto de manera explícita el tractament de les dades  amb el patrocini de: